Publication details

 

Ochrana práv poistených dohľadom v poisťovníctve

Basic information
Original title:Ochrana práv poistených dohľadom v poisťovníctve
Authors:Viktória Čejková, Dana Martinovičová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Proceedings
Keywords:Insurance Authority-insurance activities-protection statutory law of policy holders-ombudsman-portfolio