Publication details

 

Ochrana práv poistených dohľadom v poisťovníctve

Basic information
Original title:Ochrana práv poistených dohľadom v poisťovníctve
Authors:Viktória Čejková, Dana Martinovičová
Further information
Citation:ČEJKOVÁ, Viktória a Dana MARTINOVIČOVÁ. Ochrana práv poistených dohľadom v poisťovníctve. In Zbornik z Medzinárodného vedeckého seminára. 1. vyd. Bratislava: Merkury,spol.s r.o., 2007. s. 132-136, 5 s. ISBN 978-80-89143-61-0.Export BibTeX
@inproceedings{745424,
author = {Čejková, Viktória and Martinovičová, Dana},
address = {Bratislava},
booktitle = {Zbornik z Medzinárodného vedeckého seminára},
edition = {1},
keywords = {Insurance Authority-insurance activities-protection statutory law of policy holders-ombudsman-portfolio},
location = {Bratislava},
isbn = {978-80-89143-61-0},
pages = {132-136},
publisher = {Merkury,spol.s r.o.},
title = {Ochrana práv poistených dohľadom v poisťovníctve},
year = {2007}
}
Type:Article in Proceedings
Keywords:Insurance Authority-insurance activities-protection statutory law of policy holders-ombudsman-portfolio