Publication details

 

Kultura a rozvoj regionu

Basic information
Original title:Kultura a rozvoj regionu
Title in English:Kulture and regional development
Author:Simona Škarabelová
Further information
Citation:ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a rozvoj regionu. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví, 2007. s. 43-49. ISBN 9788070449547.Export BibTeX
@inproceedings{747896,
author = {Škarabelová, Simona},
address = {Ústí nad Labem},
booktitle = {Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál},
edition = {1. vydání},
keywords = {culture; public services; NGO; regional development},
language = {cze},
location = {Ústí nad Labem},
isbn = {9788070449547},
pages = {43-49},
publisher = {UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví},
title = {Kultura a rozvoj regionu},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:culture; public services; NGO; regional development

Článek se zabývá kulturou jako faktorem rozvoje regionu.

Currently there is being more frequently introduced using of some methods and instruments taken from private sphere into the public administration.

Related projects: