Publication details

 

Mezinárodní kartely: více trestů za jedno jednání?

Basic information
Original title:Mezinárodní kartely: více trestů za jedno jednání?
Author:Michal Petr
Further information
Citation:PETR, Michal. Mezinárodní kartely: více trestů za jedno jednání? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H.Beck, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 287-294. ISSN 1210-6410.Export BibTeX
@article{765339,
author = {Petr, Michal},
article_location = {Praha},
article_number = {8},
issn = {1210-6410},
journal = {Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví},
title = {Mezinárodní kartely: více trestů za jedno jednání?},
volume = {2008},
year = {2008}
}
Type:Article in Periodical