Detail publikace

 

Standardizace v oblasti krizového řízení

obálka

Základní údaje
Originální název:Standardizace v oblasti krizového řízení
Autoři:Eduard Bakoš, Jan Šelešovský
Informace o publikaci z Nakladatelství MU
Cena:neprodejné
Nakladatel v rámci MU:Ekonomicko-správní fakulta
Další údaje
Citace:BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Standardizace v oblasti krizového řízení. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. Brno: ESF MU a MF ČR, 2008. s. 166-172, 7 s. ISBN 978-80-210-4671-9.Export BibTeX
@inproceedings{783535,
author = {Bakoš, Eduard and Šelešovský, Jan},
address = {Brno},
booktitle = {Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí},
keywords = {standards; crisis management; public policy},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4671-9},
pages = {166-172},
publisher = {ESF MU a MF ČR},
title = {Standardizace v oblasti krizového řízení},
year = {2008}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Řízení, správa a administrativa
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:standards; crisis management; public policy

V České republice se v poslední době stále častěji setkáváme s mimořádným událostmi. Jejich nahodilý výskyt a variabilní rozsah negativně ovlivňuje vnímání rizik, která přinášejí. Tato rizika komplikují systematickou přípravu realizace preventivních opatření. Příspěvek se zabývá standardizací v oblasti krizového řízení (na příkladu povodní), která by měla přispět k efektivnější alokaci finančních prostředků na jejich realizaci.