Publication details

 

Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext

book cover

Basic information
Original title:Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext
Title in English:The selected approaches, methods and instruments of the regional and municipal management and their context
Authors:Eduard Bakoš, Jan Šelešovský, David Špaček, Jan Binek, Petra Dvořáková, Jarmila Fojtíková, Petr Halámek, Hana Jurajdová, Ladislav Kavřík, David Póč, Martin Pop, Jaroslav Rektořík, Simona Škarabelová, Pavel Fišer
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6.Export BibTeX
@misc{783554,
author = {Bakoš, Eduard and Šelešovský, Jan and Špaček, David and Binek, Jan and Dvořáková, Petra and Fojtíková, Jarmila and Halámek, Petr and Jurajdová, Hana and Kavřík, Ladislav and Póč, David and Pop, Martin and Rektořík, Jaroslav and Škarabelová, Simona and Fišer, Pavel and Fišer, Pavel},
address = {Brno},
keywords = {management methods municipality},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4698-6},
publisher = {ESF MU},
title = {Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Účelové publikace
Keywords:management methods municipality

Analýza metod a nástrojů řízení veřejného sektoru, jejich hospodaření, financování, právní a institucionální rámec.

Analysis the methods and tools of public sector management and their economy, funding, legislative and institutional frame, as well as to understand their relationships with public sector reform processes, the reform of public finance, and membership requirements.