Publication details

 

Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext

book cover

Basic information
Original title:Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext
Title in English:The selected approaches, methods and instruments of the regional and municipal management and their context
Authors:Eduard Bakoš, Jan Šelešovský, David Špaček, Jan Binek, Petra Dvořáková, Jarmila Fojtíková, Petr Halámek, Hana Jurajdová, Ladislav Kavřík, David Póč, Martin Pop, Jaroslav Rektořík, Simona Škarabelová, Pavel Fišer
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Účelové publikace
Keywords:management methods municipality

Analýza metod a nástrojů řízení veřejného sektoru, jejich hospodaření, financování, právní a institucionální rámec.

Analysis the methods and tools of public sector management and their economy, funding, legislative and institutional frame, as well as to understand their relationships with public sector reform processes, the reform of public finance, and membership requirements.