Publication details

 

Konkurenceschopnost železniční dopravy - problém ekonomický a ekologický

book cover

Basic information
Original title:Konkurenceschopnost železniční dopravy - problém ekonomický a ekologický
Title in English:Competitiveness of Railway Transport - Economic and Environmental Problems
Author:Martin Kvizda
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:KVIZDA, Martin. Konkurenceschopnost železniční dopravy - problém ekonomický a ekologický. In Seminář k Mezinárodnímu roku planety Země. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 88-98, 11 s. ISBN 978-80-210-4748-8.Export BibTeX
@inproceedings{799581,
author = {Kvizda, Martin},
address = {Brno},
booktitle = {Seminář k Mezinárodnímu roku planety Země},
edition = {1.},
keywords = {railway transport; competitiveness of railways; environmental impacts; intermodal competition},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4748-8},
pages = {88-98},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Konkurenceschopnost železniční dopravy - problém ekonomický a ekologický},
url = {http://www.econ.muni.cz/railway},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Economy
WWW:link to a new windowhttp://www.econ.muni.cz/railway
Type:Article in Proceedings
Keywords:railway transport; competitiveness of railways; environmental impacts; intermodal competition

V příspěvku vysvětlíme přelomový vývoj v metodologii hospodářsko politických rozhodování v oblasti dopravy, vysvětlíme specifika železniční dopravy a stanovíme základní ekonomické faktory efektivity železničního provozu. Dále budeme tyto ekonomické faktory konfrontovat se základními faktory ekologickými, jež zásadně ovlivňují environmentální příznivost daného dopravního řešení.

The questions to be examined in this paper are (i) development of decision making development within an area of transport, and (ii) specifics of railway transport; both with regard to environmental impacts. Than basic factors of railway transport efficiency are set and analyzed with respect to environmental costs.

Related projects: