Publication details

 

Faktory konkurenceschopnosti a vztahy se zaměstnanci

book cover

Basic information
Original title:Faktory konkurenceschopnosti a vztahy se zaměstnanci
Title in English:The factors of competitiveness and the relationship with employees
Author:Ivana Gregorová
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:GREGOROVÁ, Ivana. Faktory konkurenceschopnosti a vztahy se zaměstnanci. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 141-170, 29 s. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.Export BibTeX
@inbook{808425,
author = {Gregorová, Ivana},
address = {Brno},
booktitle = {Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti},
edition = {1.},
keywords = {Relationship with employees factors of competitiveness},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4787-7},
pages = {141-170},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Faktory konkurenceschopnosti a vztahy se zaměstnanci},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Chapter of a book
Keywords:Relationship with employees factors of competitiveness

Uvedený příspěvek se zabývá faktory konkurenceschopnosti podniku z oblasti zaměstnanců a představuje některé dosavadní výsledky empirického šetření Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. V příspěvku jsou jednak stručně uvedeny výsledky primární analýzy a následně výsledky následného vyhodnocování dat, provedeného na 3 a 5 shlucích podniků rozdělených dle finanční úspěšnosti. Cílem je najít ty faktory ze zmíněné oblasti, které by mohly být zdrojem konkurenceschopnosti.

The scope of the article are the factors of company s competitiveness within the field of employees and presents some results of the empirical research within The Research Centre of the Czech Republic Economy Competitiveness up to now. This article briefly mentions the results from the primary analysis and then the results of the further data scoring that was carried out on the 3 and 5 clusters of companies, split according to the financial success. The aim is to find factors from mentioned field that could be the sources of the competitiveness.

Related projects: