Publication details

 

Možnosti standardizace ve veřejném sektoru

Basic information
Original title:Možnosti standardizace ve veřejném sektoru
Title in English:POSSIBILITIES OF STANDARDIZATION IN PUBLIC SECTOR
Authors:Jan Šelešovský, Eduard Bakoš
Further information
Citation:ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Možnosti standardizace ve veřejném sektoru. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. První. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7399-657-4.Export BibTeX
@inproceedings{816102,
author = {Šelešovský, Jan and Bakoš, Eduard},
address = {Brno},
booktitle = {Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru},
edition = {První},
keywords = {standards public services; segment of public sector},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7399-657-4},
publisher = {MU},
title = {Možnosti standardizace ve veřejném sektoru},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Article in Proceedings
Keywords:standards public services; segment of public sector

Příspěvek se zabývá možnostmi standardizace ve veřejném sektoru. Problematika standardizace je rozsáhlá. Lze vysledovat pokusy formulace standardů v jednotlivých oblastech lidského společenství, od pojetí technických norem až po standardy kvality vybraných služeb. Z pohledu veřejného sektoru je nejprve určen koncept standardizace z obecného hlediska a pak jsou popsány jednotlivé dílčí pokusy standardizace v odvětvích veřejného sektoru.

The paper deals with possibilities of standardization in public sector. Problems of standardization are very extensive. It is possible to trace attempts to formulate standards in particular areas of human society, from technical approach to standards of selected services quality. In term of public sector, first, there is given concept of standardization from general view and then there are described individual partial advances of standardization in segments of public sector.

Related projects: