Publication details

 

Modely kapitalismu

Basic information
Original title:Modely kapitalismu
Title in English:Varieties of Capitalism
Author:Aleš Franc
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:FRANC, Aleš. Modely kapitalismu. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2006. s. 35-45, 11 s. ISBN 80-210-4157-9.Export BibTeX
@inproceedings{870540,
author = {Franc, Aleš},
address = {Brno},
booktitle = {Firma a konkurenční prostředí},
edition = {1.},
keywords = {institutions; institutional complementaritites; varieties of capitalism; comparative capitalism},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-4157-9},
pages = {35-45},
publisher = {PEF MZLU},
title = {Modely kapitalismu},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:institutions; institutional complementaritites; varieties of capitalism; comparative capitalism

Příspěvek se zabývá popisem prací autorů zabývajících se modely kapitalismu. Jde o přístup, který teoreticky vychází z nové institucionální ekonomie. Zdůrazňuje význam komplementarity institucí pro formulaci jednotlivých modelů kapitalismu. Je zde uveden přístup ke klasifikaci modelů kapitalismu autorů P. Halla a D. Soskice a typologie B. Amableho. Příspěvek dále nastiňuje význam tohoto přístupu pro hospodářskou politiku.

This contripution deals with the description of varieties of capitalism approach. Its theoretical basis is new institutional economics. It emphasises the importance of institutional complementarity for formulation of different models of capitalism. Two approaches are presented: P. Hall and D. Soskice and typology of B. Amable. The contribution also outlines the importance of this approach for economic policy making.

Related projects: