Publication details

 

Finanční souvislosti povodní

Basic information
Original title:Finanční souvislosti povodní
Title in English:FINANCIAL ASSOCIATIONS RELATING TO FLOODS
Authors:Jan Šelešovský, Eduard Bakoš
Further information
Citation:ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Finanční souvislosti povodní. In Bezpečnost světa a domoviny. První. Brno: Univerzita obrany, 2010. s. 22-32, 10 s. ISBN 978-80-7231-728-8.Export BibTeX
@inproceedings{891812,
author = {Šelešovský, Jan and Bakoš, Eduard},
address = {Brno},
booktitle = {Bezpečnost světa a domoviny},
edition = {První},
keywords = {natural disaster crisis management aside budgetary funds},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7231-728-8},
pages = {22-32},
publisher = {Univerzita obrany},
title = {Finanční souvislosti povodní},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Article in Proceedings
Keywords:natural disaster crisis management aside budgetary funds

V České republice se v poslední době stále častěji setkáváme s mimořádným událostmi zejména s povodněmi. Povodně jsou fenomén, kterému nelze zabránit. Jejich nahodilý výskyt a variabilní rozsah negativně ovlivňuje vnímání rizik, která přinášejí. Příspěvek se zabývá finančními souvislostmi protipovodňových opatření jako specifického nástroje veřejné politiky v oblasti krizového řízení, která by měla přispět k efektivnější alokaci finančních prostředků na jejich realizaci.

In the Czech Republic we have been witnessing more and more often with extraordinary events like floods. Floods are a phenomenon that we could not fully prevent. Their random appearance and variable extent has negative impacts on the relevant risks perception. This paper deals with financial associations relating floods of anti-flood measurements as a specific instrument of public policy in the crisis management area that should be used for increasing of effective allocation of financial resources on their realization.