Publication details

 

Ohrožená kultura

book coverLidská kultura je poprvé ve svém celku existenčně ohrožena. Biosféra, schopná pojmout a ochránit četné regionální kultury, však globální silně integrovanou spotřební kulturu dlouhodobě neunese. Budoucnost lidského rodu, kterou vždy garantovala příroda, záleží nyní na tom, co my lidé uděláme. Ve třech závěrečných kapitolách autor ukazuje na nejednoznačný význam fenoménu řeči, informační techniky a vzdělání. I když neopouští důraz na nezastupitelnou roli nové ekologické politiky, připomíná, že obsah... more

Basic information
Original title:Ohrožená kultura
Title in English:The thretend culture
Author:Josef Šmajs
Information from University Press
Binding:paperback
Format:120 x 185
Price:299,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Biology; General Interest
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Brno: Host, 2011. 272 s. Edice odborných textů. ISBN 978-80-7294-458-3.Export BibTeX
@book{928359,
author = {Šmajs, Josef},
address = {Brno},
keywords = {culture; crisis; nature; biosphere;},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7294-458-3},
publisher = {Host},
title = {Ohrožená kultura},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Monograph
Keywords:culture; crisis; nature; biosphere;

Lidská kultura je poprvé ve svém celku existenčně ohrožena. Biosféra, schopná pojmout a ochránit četné regionální kultury, však globální silně integrovanou spotřební kulturu dlouhodobě neunese. Budoucnost lidského rodu, kterou vždy garantovala příroda, záleží nyní na tom, co my lidé uděláme. Ve třech závěrečných kapitolách autor ukazuje na nejednoznačný význam fenoménu řeči, informační techniky a vzdělání. I když neopouští důraz na nezastupitelnou roli nové ekologické politiky, připomíná, že obsah nynějšího vzdělání se musí změnit: od orientace abiotické a protipřírodní bude nezbytné přejít k orientaci biotické a propřírodní, k pochopení Země jako domova všech živých systémů včetně člověka.

For the first time in history, human culture is threatened as a whole. The biosphere, capable of incorporating and protecting numerous regional cultures, cannot in the long run cope with a global, strongly integrated, consumer culture. The future of mankind, formerly guaranteed by nature, now depends on what we, people, do. In the last three chapters the author points to the ambiguous significance of the speech, information technology and education phenomena. Even though he doesn’t leave behind his emphasis on the irreplaceable role of the new ecological politics, he reminds us that the contents of the contemporary education must change: it will be necessary to depart from the abiotic and anti-natural orientation and adopt a biotic and nature-friendly orientation, i.e. to understand the Earth as a home for all living systems, including humanity.