Publication details

 

Krizové řízení na úrovni krajů a obcí

book cover

Basic information
Original title:Krizové řízení na úrovni krajů a obcí
Title in English:Crisis Management at Regional Levels and Municipalities
Authors:Jan Šelešovský, Eduard Bakoš
Further information
Citation:ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Krizové řízení na úrovni krajů a obcí. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 11 s. ISBN 978-80-210-5385-4.Export BibTeX
@inproceedings{930328,
author = {Šelešovský, Jan and Bakoš, Eduard},
address = {Brno},
booktitle = {Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III},
edition = {1},
keywords = {Crisis management, regional authority, municipality, floods, financing},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5385-4},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Krizové řízení na úrovni krajů a obcí},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Article in Proceedings
Keywords:Crisis management, regional authority, municipality, floods, financing

Článek shrnuje strukturu a procesy krizového řízení na úrovni krajské a obecní samosprávy. Důraz je položen na řešení krizových situací spojených se vznikem povodní, prioritně na úrovni krajů, ale částečně také na úrovni obcí. V příspěvku jsou současně formulovány návrhy na zdokonalení systému krizového řízení krajů a obcí v daném segmentu.

The paper summarizes structure and processes of crisis management on the regional and municipal level. Emphasis is placed on solution of crisis situations connected with creation of floods, especially on the regional level, but also at the municipal level. In conclusion there are formulated proposals for improvement of crisis management system in region and at the municipal level in the given segment.