Publication details

 

Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury

Basic information
Original title:Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury
Title in English:Economics and Management of the technical infrastructure
Authors:Jaroslav Rektořík, Jaroslav Hlaváč
Further information
Citation:REKTOŘÍK, Jaroslav a Jaroslav HLAVÁČ. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2012. 104 s. ISBN 978-80-86929-79-8.Export BibTeX
@book{965074,
author = {Rektořík, Jaroslav and Hlaváč, Jaroslav and Svobodová, Jindřiška and Soukopová, Jana and Hřebíček, Jiří and Dostál, Jakub and Vojtová, Lea},
address = {Praha},
edition = {2.},
keywords = {technikal infrastructure, transport, energetics, economics water, wast management, telecomunications and information infrastructure},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-86929-79-8},
note = {Spoluautoři: Prof. Jiří Hřebíček, Ing. Jakub Dostál, RNDr.Jindřiška Svobodová, Mgr. Ing.Jana Soukopová},
publisher = {Ekopress, s.r.o.},
title = {Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Monograph
Keywords:technikal infrastructure, transport, energetics, economics water, wast management, telecomunications and information infrastructure

Teorie a praxe ekonomiky a řízení odvětví technické infrastruktury: doprava, energetika, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, telekomunikační a informační infrastruktura

Teory and Practical ecomics and Management of the Technical infrastructure: Transport, Energetics, Economic water, Wast Management and Telecomunications and information infrastructure