Publication details

 

Ztratil jsem práci - možnosti kvalitativních přístupů k analýze autobiografických kazuistik

Basic information
Original title:Ztratil jsem práci - možnosti kvalitativních přístupů k analýze autobiografických kazuistik
Title in English:Autobiographic Case Studies of the Unemployed
Author:Božena Šmajsová Buchtová
Further information
Citation:ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Ztratil jsem práci - možnosti kvalitativních přístupů k analýze autobiografických kazuistik. In Lášticová, B.; Masaryk, R.; Petrjánošová, M. Diverzita v společenských vedách. Bratislava: Ústav výzkumu sociálnej komunikácie SAV, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-970234-2-3.Export BibTeX
@inproceedings{976404,
author = {Šmajsová Buchtová, Božena},
address = {Bratislava},
booktitle = {Diverzita v společenských vedách},
editor = {Lášticová, B.; Masaryk, R.; Petrjánošová, M},
keywords = {job loss; unemployment; life stories of the unemployed; qualitative methods; qualitative data analysis},
howpublished = {elektronická verze "online"},
language = {cze},
location = {Bratislava},
isbn = {978-80-970234-2-3},
pages = {nestránkováno},
publisher = {Ústav výzkumu sociálnej komunikácie SAV},
title = {Ztratil jsem práci - možnosti kvalitativních přístupů k analýze autobiografických kazuistik},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Article in Proceedings
Keywords:job loss; unemployment; life stories of the unemployed; qualitative methods; qualitative data analysis

Příspěvek pojednává o přístupu ke zpracování kvalitativních dat získaných z autobiografických kasuistik nezaměstnaných. Autorka přibližuje tematickou analýzu dat a zdůrazňuje její přednosti a omezení. V závěru zdůrazňuje komplexitu zkoumání a důležitost osobnostního profilu výzkumníka.

The article discusses an approach to the processing of qualitative data acquired from autobiographic case studies of the unemployed. The author describes the data thematic analysis and emphasizes both its advantages and limitations. At the end she stresses the complexity of research and the importance of the researcher’s personality profile.

Related projects: