Detail publikace

 

Principles of taxation of nonprofit organizations

obálka

Základní údaje
Originální název:Principles of taxation of nonprofit organizations
Název česky:Principy zdanění neziskových organizací
Autor:Jarmila Fojtíková
Další údaje
Citace:FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Principles of taxation of nonprofit organizations. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.Export BibTeX
@proceedings{978659,
author = {Fojtíková, Jarmila},
booktitle = {Modern and Current Trends in the Public Sector Research},
keywords = {Nonprofit organizations; tax models; tax allowance; tax incidence},
language = {eng},
isbn = {978-80-210-5715-9},
title = {Principles of taxation of nonprofit organizations},
year = {2012}
}
Originální jazyk:angličtina
Obor:Ekonomie
Druh:Konferenční abstrakty
Klíčová slova:Nonprofit organizations; tax models; tax allowance; tax incidence

The tax system of each country is determined by many factors, which may differently affect the taxation of different types of subjects, incl. non-profit organizations. Taxation of NGOs is not applied uniform model in the world there are many different approaches. Generally, for-profit organizations recommended favorable tax treatment with tax relief. The question is what form of relief, and determine how to define the circle of recipients of concessions. Contribution gives an overview of the different modes of tax preferences for-profit sector and compares models applied in the tax systems in EU countries. The next section assessed the effects of different methods of taxation the tax liability of nonprofit organizations and their donors in the Czech Republic.

Daňový systém jednotlivých zemí je determinován řadou faktorů, které mohou odlišně ovlivňovat zdanění různých typů subjektů, vč. neziskových organizací. Pro zdanění neziskových organizací není uplatňován jednotný model, ve světě existuje řada různých přístupů. Obecně je pro neziskové organizace doporučován výhodnější daňový režim s daňovými úlevami. Otázkou je, jakou formu úlev stanovit a jakým způsobem vymezit okruh příjemců úlev. Příspěvek podává přehled o různých režimech daňových preferencí neziskového sektoru a komparuje modely uplatňované v systémech zdanění v zemích EU. V další části jsou zhodnoceny dopady různých postupů zdaňování na daňovou povinnost neziskových organizací a jejich dárců v ČR.