Publication details

 

Jedenáct tezí nového vzdělávacího minima

Basic information
Original title:Jedenáct tezí nového vzdělávacího minima
Title in English:Eleven theses of new educational minimum
Author:Josef Šmajs
Further information
Citation:ŠMAJS, Josef. Jedenáct tezí nového vzdělávacího minima. Literární noviny, Brno, 2012, roč. 23, č. 12, s. 20-21. ISSN 1210-0021.Export BibTeX
@article{979439,
author = {Šmajs, Josef},
article_location = {Brno},
article_number = {12},
keywords = {educatin; culture; ontology;},
language = {cze},
issn = {1210-0021},
journal = {Literární noviny},
title = {Jedenáct tezí nového vzdělávacího minima},
volume = {23},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Article in Periodical
Keywords:educatin; culture; ontology;

Nynější vzdělávací systém, který pomáhá formovat člověka i kulturu pomáhá bohužel i prohlubovat morální ekologickou krizi. Tato krize ještě sice nepřerostla v katastrofu, ale máme-li této hrozbě předejít, musíme obsah vzdělání včas zaměřit na lidskou budoucnost.

The current educational system that helps shape the culture and people, unfortunately, helps deepen the moral ecological crisis. The crisis broke out, while still a disaster, but if we are to prevent this threat, we need time to focus the education on the human future.