Publication details

 

Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice

book coverPředložený sborník příspěvků zahrnuje parciální výsledky z druhého roku výzkumu z obou sledovaných oblastí, tj. jak sektoru veřejného, tak sektoru finančního. Uvedené výstupy byly prezentovány na semináři konaném ve Šlapanicích ve dnech 24. a 25. 11. 2011. Oproti minulému sborníku, ve kterém dominoval veřejný sektor, v letošním roce byl předřazen sektor finanční.

Basic information
Original title:Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice
Authors:Jan Šelešovský, Petr Valouch (Eds.)
Inferior responsibility:Šelešovský, J. - Valouch, P. (eds.)
Further information
Citation:ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Petr VALOUCH. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. Šelešovský, J. - Valouch, P. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 251 s. ISBN 978-80-210-5805-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5805-2012.Export BibTeX
@misc{984787,
author = {Šelešovský, Jan and Valouch, Petr},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5805-7},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice},
url = {http://www.muni.cz/press/books/dopady},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
WWW:http://www.muni.cz/press/books/dopady
Type:Editorství tématického sborníku

Předložený sborník příspěvků zahrnuje parciální výsledky z druhého roku výzkumu z obou sledovaných oblastí, tj. jak sektoru veřejného, tak sektoru finančního. Uvedené výstupy byly prezentovány na semináři konaném ve Šlapanicích ve dnech 24. a 25. 11. 2011. Oproti minulému sborníku, ve kterém dominoval veřejný sektor, v letošním roce byl předřazen sektor finanční.

The proceedings of papers include partial results from the second year of research in both fields, i.e., the public sector and the financial sector. The results were presented at a seminar held in Šlapanice on 24 and 25th November 2011. Compared to the last proceedings of papers, in which the main topic was the public sector, this year was preceded the financial sector.