Publication details

 

Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech

book coverPředložený sborník příspěvků zahrnuje parciální výsledky z druhého roku výzkumu z obou sledovaných oblastí, tj. jak sektoru veřejného, tak sektoru finančního. Uvedené výstupy byly prezentovány na semináři konaném ve Šlapanicích ve dnech 24. a 25. 11. 2011. Oproti minulému sborníku, ve kterém dominoval veřejný sektor, v letošním roce byl předřazen sektor finanční.

Basic information
Original title:Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech
Title in English:Analysis proposal banking product’s for subject’s public administration in regions
Author:Jan Krajíček
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Political sciences
WWW:link to a new windowhttp://www.muni.cz/press/books/files/dopady23.pdf
Type:Article in Proceedings