Publication details

 

Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech

book coverPředložený sborník příspěvků zahrnuje parciální výsledky z druhého roku výzkumu z obou sledovaných oblastí, tj. jak sektoru veřejného, tak sektoru finančního. Uvedené výstupy byly prezentovány na semináři konaném ve Šlapanicích ve dnech 24. a 25. 11. 2011. Oproti minulému sborníku, ve kterém dominoval veřejný sektor, v letošním roce byl předřazen sektor finanční.

Basic information
Original title:Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech
Title in English:Analysis proposal banking product’s for subject’s public administration in regions
Author:Jan Krajíček
Further information
Citation:KRAJÍČEK, Jan. Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech. In Jan Šelešovský, Petr Valouch. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 23-35, 13 s. ISBN 978-80-210-5805-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5805-2012-23.Export BibTeX
@inproceedings{985500,
author = {Krajíček, Jan},
address = {Brno},
booktitle = {Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice},
edition = {1. vyd.},
editor = {Jan Šelešovský, Petr Valouch},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5805-7},
pages = {23-35},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech},
url = {http://www.muni.cz/press/books/files/dopady23.pdf},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
WWW:link to a new windowhttp://www.muni.cz/press/books/files/dopady23.pdf
Type:Article in Proceedings