Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 521

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 8Letter L, page 8Letter M, page 8Letter N, page 10Letter O, page 11Letter P, page 11Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 13Letter T, page 14Letter U, page 17Letter V, page 17Letter W, page 17Letter X, page 18Letter Y, page 18Letter Z, page 18
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 521 records, displayed 1 - 30

 

HORÁKOVÁ, Šárka.
(In)efficiency of the Stability and Growth Pact - What next?. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 81-89. 16.1.2014, Ĺ lapanice.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 119 (Povinnost právnické osoby vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 616-619.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 127 (Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 677-683.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 174−184 (Přeměna právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 919-948.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva - RUBAN, Radek.
§ 3024 (Zahraniční fyzické a právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 2303-2304.


more

 

HALÁS, Marián - KLAPKA, Pavel - TONEV, Petr.
A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

MATULOVÁ, Markéta.
A New Consistency Measure for Additive Preference Matrix in Pairwise Comparisons. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Olomouc : Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 614-619. 10.9.2014, Olomouc.


more

 

KRČÁL, Ondřej - STANĚK, Rostislav.
A simulation model of a monopoly passenger rail service with two–way traffic: testing the optimization algorithm. In New Economic Challenges: 5th International PhD Student Conference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7140-7, pp. 191-200. 29.5.2014, Brno.


more

 

NEMEC, Juraj.
Access to health services in CEE: what has happened after 1989?. In Proceedings of IPSA: 23rd Congress of Political Science. : 2014. pp. 1-11. 2014, Montreal, Canada.


more

 

NEMEC, Juraj - HRONEC, Štefan - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - ŠPAČEK, David.
Accreditation and other factors of supply and demand for high education programmes in the area of public sector management. Life Science Journal, New York, Marsland Press, USA. ISSN 1097-8135, 2014, vol. 11, no. 12, pp. 532-536.


more

 

book coverKAFKOVÁ, Silvie.
Actuarial Approaches to Vehicle Insurance. In Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6648-9, pp. 21-25. 2013, Svratka.


more

 

book coverDOSTÁL, Jakub - KOLÁČEK, Josef.
ADRA a mimořádné události: co děláme, jak a proč?. In Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6713-4, p. 45-57. 2014, Brno.


more

 

BORN, Rainer - GATARIK, Eva.
Against Crowding out the Meaning of Meaning. In Conceptions of Meaning. New York : Nova Science Publishers, 2014. Neuveden, ISBN 978-1-63321-241-1, pp. 89-112.


more

 

KVASNIČKA, Michal.
Agent-based simulation as tool for teaching principles of microeconomics. In The International Conference Hradec Economic Days 2014: Economic Development and Management of Regions. Vyd. 1. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 401-407. 4.2.2014, University of Hradec Králové.


more

 

PRŮŠA, Ladislav - VÍŠEK, Petr - JAHODA, Robert.
Alchymie nepojistných sociálních dávek. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 266 pp.


more

 

GUZI, Martin.
An empirical analysis of welfare dependence in the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance. ISSN 0015-1920, 2014, vol. 64, no. 5, pp. 407-431.


more

 

HÝBLOVÁ, Eva.
Analysis of mergers in Czech agricultural companies. Agricultural Economics. ISSN 1805-9295, 2014, vol. 60, no. 10, pp. 441-448.


more

 

SLANICAY, Martin.
Analysis of Structural Differences between Czech Economy and Euro Area using Impulse Responses. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings. Olomouc : Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 914-919. 2014, Olomouc.


more

 

ČERNÍK, Jakub - KUNC, Josef.
Analýza možností regenerace brownfields: příklad Libereckého kraje. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 613-620. 2014, Hustopeče.


more

 

RICHTER, Jiří.
Aplikace modifikovaného neoklasického modelu firmy na české pivovarnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 40-47. 2014, Hradec Králové.


more

 

PETR, Michal.
Approximation of Competition Laws: Lessons Learned in Central Europe. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis, ISBN 1-4438-5819-6, p. 252-270.


more

 

ŘEZÁČ, Jan.
Are we saving wisely? Default option in behavioural economics. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 76-83. 2014, Šlapanice.


more

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Arguments for and against decentralization in Central and Eastern Europe. In Centralization Decentralization Debate Revisited. Instanbul : Istanbul Policy Center, 2014. Neuveden, ISBN 978-605-4348-77-0, pp. 97-118.


more

 

PETŘÍK, Jan - TĚSNOHLÍDEK, Jakub - BÍŠKO, Richard - ZUBALÍK, Jiří - HLAVICA, Michal - VOJTAS, Martin - KADLEC, Jiří - PETR, Libor - DROBŇÁK, Martin.
Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku, teoreticko-metodologický úvod. 2014.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Asymmetric Dominance Effect in Choice. 2014.


more

 

TONEV, Petr.
Atlas sčítání 2011 (recenze). Praha : 2014. 2 pp. Demografie.


more

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena - URBÁNEK, Tomáš.
Bank Image Structure: The Relationship to Consumer Behaviour. Journal of Competitiveness. ISSN 1804-171X, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 18 - 35.


more

 

DEEV, Oleg.
Banking Integration in Europe: on the Road to the Banking Union. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, pp. 79-86. 2014, Ostrava.


more

 

PODAŘIL, Miloš - SVOBODA, František.
Baumolova choroba: Consilium ekonomů nad strukturálním neduhem. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 58-67.


more

 

PISCA, Vratislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Behavior of Slovak Economy Integrated into EMU: DSGE Model with a Government Sector and Inflation Targeting. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, pp. 213-219.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 521 records, displayed 1 - 30