Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 365

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 12Letter V, page 12Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 365 records, displayed 1 - 30

 

KLAPALOVÁ, Alena.
A framework of systematic innovative thinking for reverse flows and problem solving. In IFKAD 2016 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Matera, Italy : Institute of Knowledge Asset Management, 2016. ISBN 978-88-96687-09-3, pp. 523-535. 15.6.2016, Dresden, Germany.


more

 

ERLEBACH, Martin - TOMÁŠ, Martin - TONEV, Petr.
A functional interaction approach to the definition of meso regions: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2016, vol. 24/2016, no. 2, p. 37-46.


more

 

SLANICAY, Martin.
A Proposal for a Flexible Trend Specification in DSGE Models. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 2, pp. 73-85.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALENTINOV, Vladislav - HORSÁK, Zdeněk.
A Road Map to the Circular Economy for Municipalities. Case Study of the Czech Republic. 2016.


more

 

CENEK, Martin - ČÁSTEK, Ondřej.
A Survey of Stakeholder Visualization Approaches. Central European Journal of Management. ISSN 2336-2693, 2016, vol. Vol 2/2016, no. No 1,2.


more

 

book coverHLADKÁ, Marie - HYÁNEK, Vladimír.
A Usefulness of Tax Assignation for the Czech Tax System: The Direction of Debates on Introducing. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 122-130. 2016, Šlapanice.


more

 

book cover MIX, Troy - BAKOŠ, Eduard - HRŮZA, Filip.
Advancing Comparative Research on the Extent and Impacts of Intermunicipal Cooperation. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 45-51. Šlapanice.


more

 

JANOŠOVÁ, Lenka - ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Age Management Measures - a Case Study. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2016. ISBN 978-80-7394-536-7, pp. 81-86. 2015, České Budějovice.


more

 

STRUK, Michal - SOUKOPOVÁ, Jana.
Age Structure and Municipal Waste Generation and Recycling – New Challenge for the Circular Economy. 2016.


more

 

HRUŠKA, Juraj.
Aggressive and defensive high-frequency trading and its impact on liquidity of German stock market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2016.


more

 

NĚMEC, Daniel - BAKOŠ, Eduard.
Alternative Models of Tax Assignment to Municipal Level. In Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praque : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2155-8, pp. 52-56.


more

 

HLADKÁ, Marie.
Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství V TISKU. Scientia et Societas, Praha, NEWTON College. ISSN 1801-6057, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 1-18.


more

 

JANOŠOVÁ, Lenka - REICHEL, Vlastimil.
An Attitude towards Age Stereotypes among Older Workers - a Case Study. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Sofia, Bulgaria : SGEM International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-70-4, pp. 11-18. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

SLANICAY, Martin.
Analysis of Structural Differences and Asymmetry of Shocks Between the Czech Economy and the Euro Area. Statistika: Statistics and Economy Journal, Český statistický úřad. ISSN 1804-8765, 2016, vol. 96, no. 1, pp. 34-49.


more

 

RICHTER, Jiří.
Analýza vývoje kvality a výkonnosti potravinářských výrobků. Trendy v podnikání - Business Trends. ISSN 1805-0603, 2016, vol. VI/2016, no. 01, pp. 3-11.


more

 

book coverROZMARINOVÁ, Jana.
Analýza zdravotních plánů krajů jako aktu zdravotní politiky na regionální úrovni. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 504-510. 2016, Čejkovice.


more

 

BENÁK, Jaroslav.
Aplikace derogačních nálezů s odloženou vykonatelností obecnými soudy. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 2016, no. 10, pp. 310-313.


more

 

PLAČEK, Michal - PŮČEK, Milan Jan - OCHRANA, František - KŘÁPEK, Milan.
Application of DEA method for evaluating efficienci of museums, galeries, and monuments in the Czech republic. In European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International conference. Brno : Masaryk University, 2016. p. 596-602.


more

 

ŠPIČÁK, David - ŠIŠKA, Ladislav.
Application of Specialized ICT Tools for Measuring Strategic Performance: Empirical Evidence of Contingency Factors. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz : TRAUNER, 2016. ISBN 978-3-99033-869-8, pp. 393-401. 7.9.2016, Poděbrady.


more

 

KUNC, Josef - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter - MARYÁŠ, Jaroslav.
Are there differences in the attractiveness of shopping centres? Experiences from the Czech and Slovak Republics. Moravian Geographical Reports, AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 27-41.


more

 

NOVOTNÝ, Jiří.
Aspekty vývoje družstev v zemědělství ČR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 808-812. 2016, Bratislava.


more

 

MATULOVÁ, Markéta.
Assessing performance of Czech public transport companies with two-stage DEA. In Data Envelopment Analysis and its Applications: Proceedings of the 13th International Conference of DEA. Braunschweig : neuveden, 2016. ISBN 978-1-85449-497-9, pp. 19-24. 24.8.2015, Braunschweig.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie - KRÁLOVÁ, Maria.
Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Romania. ISSN 2247-8310, 2016, vol. 2016, no. 49E, pp. 169-186.


more

 

book coverKUNC, Josef - DVOŘÁK, Zdeněk.
Atraktivita brněnských nákupních center pro teenagery: Vaňkovka nebo Olympia. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 556-564. 2016, Čejkovice.


more

 

SPONEROVÁ, Martina - SPONER, Miroslav.
Bank Risk-taking in Connection with Interest Rates. In Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2016, Book 2, Volume 3. Sofia, Bulgaria : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, pp. 65-72. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

book coverWILDMANNOVÁ, Mirka.
Blank spots in social business activities (case study at the local level). In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Vyd. 20. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 432-440. 2016, Šlapanice.


more

 

BOHRNOVÁ, Hana.
Bryennios’ Hyle Historias: The Good Ruler, The Tyrant And Their Confidants. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest, Akadémiai Kiadó, Hungary. ISSN 0044-5975, 2016, vol.  54, no. 4, pp. 463-474.


more

 

ŠIŠKA, Ladislav.
Budgetary Gaming Behavior and its Determinants. In European Financial Systems 2016. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8309-7, pp. 715-720. 27.6.2016, Brno.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
CESTA OD SOCIÁLNÍ EKONOMIKY K SOCIÁLNÍMU PODNIKÁNÍ V ČR. In 25 let transformace centrálně plánovaných ekonomik: zkušenosti a perspektivy. 1. vyd. Bratislava : EUBA Bratislava, 2016. 12 pp. 1.12.2016, Bratislava.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Cílové skupiny sociálního podnikání. Vyd. 0. Brno : Garance Brno, spol. s r.o., 2016. 6 pp. MK R E 22657.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 365 records, displayed 1 - 30