Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 286

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 10Letter X, page 10Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 286 records, displayed 101 - 130

 

KALOUDA, František.
Finanční analýza a řízení podniku. In Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. Řízení a správa podniku, 4, ISBN 978-80-7380-526-5, pp. 1-287.


more

 

ZIMČÍK, Petr.
Fiscal Policy and Economic Growth in EU countries: Evidence from Panel Data with Budget Constraints. In Proceedings of 33th International Conference Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0537-4, pp. 937-942. 9.9.2015, Cheb.


more

 

CUPAL, Martin.
Flood Risk as a Price-setting Factor in The Market Value of Real Property. In Procedia Economics and Finance. Vyd. 23. Amsterdam : Elsevier, 2015. pp. 658-664. 2014, Rome.


more

 

book coverGODAROVÁ, Jana - PAVLÍK, Marek.
Fundraising of Major Czech Political Parties. In Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 385-393.


more

 

VESELÝ, Vítězslav - RAJMIC, Pavel.
Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů. Brno (CZ) : Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5186-5.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Gamifying knowledge management systems. In International Conference Hradec Economic Days 201 5 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, 3 – 4 February 201 5 Peer - Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 95-101. 2015, Hradec Králové.


more

 

HRUŠKA, Juraj.
Gamma Hedging of Crude Oil Asian Options. In Enterprise and the Competitive Environment. : 2015.


more

 

JANDOVÁ, Monika - PALETA, Tomáš.
Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor. ISSN 1804-1663, 2015, vol. 2015, no. 01, pp. 3-14.


more

 

NEMEC, Juraj - PAVLÍK, Marek - MALÝ, Ivan - KOTHEROVÁ, Zuzana.
Health Policy in the Czech Republic: General character and selected interesting aspects. Central European Journal of Public Policy, CESES FSV UK. ISSN 1802-4866, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 98-121.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - HORSÁK, Zdeněk.
History of Local Self-government and Public Administration in the Lands of Bohemia Crown in Relation to Waste Management. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 79-99.


more

 

SLANÝ, Antonín - FRANC, Aleš.
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 265 pp.


more

 

GATARIK, Eva - KULHAVÝ, Viktor.
How (not) to innovate towards sustainable enterprise models: Lessons from an explanatory case study. In IFKAD 2015 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots. Bari : Institute for Knowledge Asset Management, 2015. ISBN 978-88-96687-07-9, pp. 2253-2262. 10.6.2015, Bari, Itálie.


more

 

GUZI, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - KAHANEC, Martin.
How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets. IZA Discussion Paper, Germany. 2015, no. 9108, 39 pp.


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura - HYÁNEK, Vladimír.
How to Measure the Effect of Public Income on the Structure of Resources and Production of Non-profit Organizations. In Proceedings of the 19th International Conference - Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 377-384.


more

 

ŠIMÁČEK, Petr - SZCZYRBA, Zdeněk - ANDRÁŠKO, Ivan - KUNC, Josef.
Humanizace postsocialistických sídlišť - směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie, Bratislava, Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Slovakia. ISSN 0044-4863, 2015, vol. 49, no. 2, pp. 74-81.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
Hybrid Organisations in the Transitional Economies of Central and Eastern Europe (forthcoming). In A HANDBOOK ON HYBRID ORGANISATIONS. London, UK : London School of Economics, 2015. 30 pp.


more

 

KVASNIČKA, Michal.
Choice of optimization routine for multi-agent models: A case of viral video marketing campaign. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 449-454. 9.9.2015, Plzeň.


more

 

ŽÍDEK, Libor - CHRIBIK, Michal.
IMPACT OF CURRENCY REDENOMINATION ON INFLATION CASE STUDY TURKEY. Asian Economic and Financial Review, Pakistan. ISSN 2305-2147, 2015, vol. 5, no. 6, pp. 908 - 915.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Impact of currency interventions on the economic development in the Czech Republic. 2015.


more

 

VALOUCH, Petr - SEDLÁČEK, Jaroslav - KRÁLOVÁ, Maria.
Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns. Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press, Slovakia. ISSN 0013-3035, 2015, vol. 63, no. 4/2015, pp. 410-430.


more

 

ŽÍDEK, Libor - FITZOVÁ, Hana.
IMPACT OF TRADE ON ECONOMIC GROWTH IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS. Economics and Sociology, Ukraine. ISSN 2071-789X, 2015, vol. 8, no. 2, pp. 36-50.


more

 

ŠPALEK, Jiří - ŠPALKOVÁ, Dagmar.
Impacts of Rent Deregulation Process on Household Behavior: Lessons from the Czech and Slovak Republics. In Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. Prague : University of Economics, 2015. ISBN 978-80-245-2094-0, pp. 256-261. 2015, Praha.


more

 

NEMEC, Juraj - DE VRIES, Michiel S..
Implementation of New Public Management Tools: Experiences from transition and emerging countries. 2015.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana - ŠPALEK, Jiří.
Importance of Public Funding in the Revenue Structure of Non-profit Institutions in the Czech Republic. In XI. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2015: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. 8 pp. 8.9.2015, Ostrava. forthcoming.


more

 

GATARIK, Eva - KULHAVÝ, Viktor.
In dubio pro reo: Overruling Rules. In Management International Conference 2015: Managing Sustainable Growth. Portorož, Slovinsko : 2015. ISBN 978-961-266-180-9, p. 18-18. 28.5.2015, Portorož, Slovinsko.


more

 

OCHRANA, František - PLAČEK, Michal - ABONYIOVÁ, V - PŮČEK, M.
In European Financial Systems 2015.Proceedings of the 12 th International Scientific Conference,. Brno : Masaryk University, 2015. p. 396-404.


more

 

HLADKÁ, Marie.
Incentives to our generosity. In XI. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2015: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. 8 pp. 8.9.2015, Ostrava. forthcoming.


more

 

NEMEC, Juraj.
Innovations in the Mental Health Care in Slovakia. In Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform?. Bratislava : NISPAcee, 2015. ISBN 978-80-89013-77-7. 2015, Tbilisi.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 147-166.


more

 

book coverKOVÁCSOVÁ, Lucie.
Inovační prostředí jako součást výzkumného potenciálu krajů ČR. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 188-194. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 286 records, displayed 101 - 130