Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 286

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 10Letter X, page 10Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 286 records, displayed 101 - 130

 

VACEKOVÁ, Gabriela - RAUSCHER, Olivia - SCHOBER, Christian.
Impact Assessment of Social Banking Initiative in Europe. Evidence from Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Serbia, and Romania. 2016.


more

 

POKORNÁ, Jana.
Impact of Activity-Based Costing on Financial Performance in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita. ISSN 1211-8516, 2016, vol. 64, no. 2, pp. 643-652.


more

 

PLAČEK, Michal - SCHMIDT, Martin - OCHRANA, František - PŮČEK, Milan Jan.
Impact of decentralization on the efficiency of public procurement (the case of Czech republic). In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : 2016. p. 68-76.


more

 

PLAČEK, Michal - SCHMIDT, Martin - OCHRANA, František - PŮČEK, Milan Jan.
Impact of selected factors regarding the efficiency of public procurement (the Case of Czech republic) with emphasis of decentralization. Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035, 2016, vol. 64, no. 1, p. 22-36.


more

 

KALOUDA, František.
Impact of the REPO Rate on Commercial rates in the Czech Republic. In EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2016. Brno : KF ESF MU, 2016. pp. 1-8. 28.6.2016, OREA Wellness Hotel Santon, Brno.


more

 

FISCHER, Jakub - LIPOVSKÁ, Hana - NĚMEC, Daniel.
IMPLEMENTAČNÍ ZPOŽDĚNÍ DISKREČNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY. Politická ekonomie, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2016, vol.  64, no. 3/2016, pp. 245-263.


more

 

VEČEŘA, Michal.
'In the following season we will present..': Systematization of Distribution in Czech Cinema During the Silent Era. 2016.


more

 

HLOUŠEK, Miroslav.
Inflation Target and its Impact on Macroeconomy in the Zero Lower Bound Environment: the case of the Czech economy. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 1, pp. 3-16.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Influence of Competence Centres on the Development of Innovations. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 1130-1137. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

PUDIL, Pavel - PIROŽEK, Petr - SOMOL, Petr - KOMARKOVÁ, Lenka.
Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia) : ACPI UK, 2016. ISBN 978-1-910810-84-2, pp. 290 - 297. 14.4.2016, Saint Petersburg.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační hodnota přírody. SEdmá generace - společensko-ekologický časopis, Brno, Hnutí DUHA. ISSN 1212-0499, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 49-49.


more

 

NEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária.
Innovation in public service delivery The case of civic participation in Slovakia. African Journal of Public Affairs, Faerie Glen, South Africa, THE AFRICAN CONSORTIUM OF PUBLIC ADMINISTRATION, South Africa. ISSN 1997-7441, 2016, vol. 9, no. 2, pp. 16-30.


more

 

JIRÁSEK, Michal.
Innovative Behavior of U.S. Pharmaceutical Firms. In Proceedings of the 4th International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2016. ISBN 978-1-910810-86-6, pp. 317-324. 2016, Toronto.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka - GAŠOVÁ, Kateřina.
Inovační systém regionu Tampere jako příklad dobré praxe pro Jihomoravský kraj. Acta academica karviniensia. ISSN 1212-415X, 2016, vol. XVI, no. 1, pp. 30 - 44.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka.
Inovační vouchery v evropských regionech jako inspirace pro ČR. Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd AUSPICIA, České Budějovice, VŠERS v Českých Budějovicích. ISSN 1214-4967, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 65-77.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka.
Instruments for Innovation Support and Their Classification: an Example of Instruments used in European Countries. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 239-246. 2016, Ostrava.


more

 

URBANOVSKÝ, Tomáš.
Interconnection of Interest Rate, Price Level, Money Supply and Real GDP: The Case of the Czech Republic. In Procedia - Social and Behavioral Sciences: 19th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2016. Brno : Mendel University, 2016. pp. 531-540. 2016, Brno.


more

 

book coverSOUKOPOVÁ, Jana - KLIMOVSKÝ, Daniel.
Intermunicipal Cooperation and Local Cost Efficiency: The Case of Waste Management Services in the Czech Republic. In Proceedings of the 20th International Conference CUrrent Trends in Public Sector Research 2016. Vyd. 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 398-405. 21.2.2016, Šlapanice.


more

 

book coverKUCHAROVA, Daria.
Internal Quality Assurance Practices in Czech Republic Higher Education. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 284-292. 2016, Šlapanice.


more

 

book coverHRŮZA, Filip - MANES ROSSI, Francesca.
Introducing accrual accounting in the Czech Local Governments: challenges and risks. In Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 131-138. 2016, Šlapanice.


more

 

NEMEC, Juraj.
Introduction. In Europeanisation in Public Administration Reforms. Bratislava : NISPAcee, 2016. ISBN 978-80-89013-79-1, pp. 7-12. 2015, Tbilisi.


more

 

TALAŠOVÁ, Marie - HRŮZA, Filip - PAŘIL, Vilém.
Jak udělat kariéru ve státní správě 2016. 2016. CZE, Brno. 26.4.2016 - 26.4.2016, National Activity.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jaké jsou největší problémy současné civilizace?. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K podstatě evoluční ontologie. Filosofický časopis, AV ČR, Filosofický ústav. ISSN 0015-1831, 2016, vol. 64, no. 3, pp. 437-445.


more

 

book coverREPÍK, Ondřej.
K problematice vzdělávání v cestovním ruchu v České republice. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Čejkovice 15.-17.6.2016). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 1109-1118. 2016, Čejkovice.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K prvnímu výročí zveřejnění Ústavy Země. Brno : 2016.


more

 

ŠPAČEK, David.
Knowledge management in public administration and research in the Czech Republic - preliminary findings (JEŠTĚ MUSÍM DOUPRAVIT ÚDAJE). In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Ekonomicko-správní fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 94-101. 2016, Šlapanice.


more

 

HRŮZA, Filip.
Konference Města a obce 2016: 4I (ideje, informace, inspirace a inovace). 2016. CZE, Brno. National Activity.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
Konkurencieschopnosť ako cieľ hospodárskej politiky. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2016, vol. 64, no. 3, pp. 338-350.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Kritika kvazi-ekonomických argumentů o ekonomické migraci. In Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 23/2016, ISBN 978-80-87806-95-1, pp. 55-68.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 286 records, displayed 101 - 130