Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 95

Alphabetical list of 30 titles starting from: 66

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 95 records, displayed 66 - 95

 

SOUKOPOVÁ, Jana - STRUK, Michal - HŘEBÍČEK, Jiří.
Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. Journal of Environmental Management, Elsevier, USA. ISSN 0301-4797, 2016, 10 pp.


more

 

KVASNIČKA, Michal - TOMEŠ, Zdeněk - KRČÁL, Ondřej - STANĚK, Rostislav.
Predikce kapacit leteckých linek. Brno : SkyPicker.com s.r.o., 2016. 11 pp. neuveden.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Prof. Doc. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (1934–2006). Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 1 p. 01.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. V tisku. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8084-3.


more

 

TOMEŠ, Zdeněk - JANDOVÁ, Monika.
Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0572-3043, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 68 - 81.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
PSYCHOLOGICKÉ TEORIE A MODELY CHOVÁNÍ LIDÍ V NEZAMĚSTNANOSTI. Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR. ISSN 1804-6436, 2016, vol. 2016, no. 1, v tisku-25 pp.


more

 

ŠPAČEK, David.
"Public management" v teorii a praxi (V SOUČASNOSTI V EDIČNÍM ŘÍZENÍ). Praha : C. H. Beck, 2016.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka - VENCLÍK, Milan.
Realizace procesu inovačních technologií v Jihomoravském kraji. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2016, vol. 49, no. 01/49, pp. 17-22.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav.
Reverse Logistics: The Difference between Service and Manufacturing Industry. In Enhancing Customer Experience in the Service Industry: A Global Perspective. Vyd. 1. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. Neuveden, ISBN 1-4438-8496-0, pp. 103-130.


more

 

NEMEC, Juraj.
Roles and responsibilities of mayors and local concillors in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus. Strasbourg : 2016.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014. Praha : Vláda ČR, 2016. 71 pp.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Složí lidstvo zkoušku dospělosti?. SEdmá generace - společensko-ekologický časopis, Brno, Hnutí Duha. ISSN 1212-0499, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 43-46.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Jiří - PLACIER, Klára.
Social Innovation Types in Consumer Protection in Alternative Financial Services after the Great Recession. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 336-343. 2016, Šlapanice.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Sociální psychologie nezaměstnanosti. In Sociální psychologie. Praha : Grada, 2016. Společenské vědy, 25 pp.


more

 

DEEV, Oleg - HODULA, Martin.
Sovereign default risk and state-owned bank fragility in emerging markets: evidence from China and Russia. Post-Communist Economies, Oxfordshire, England, Taylor & Francis, Great Britain. ISSN 1465-3958, 2016, vol. 28, no. 2, pp. 232-248.


more

 

ČAPEK, Jan.
Structural Changes in the Czech Economy: a DSGE Model Approach. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 37-52.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - DVOŘÁK, Petr - FRANTÁL, Bohumil - KLUSÁČEK, Petr - KUNC, Josef - NAVRÁTIL, Josef - OSMAN, Robert - TUREČKOVÁ, Kamila - REED, Matthew.
Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic. Journal of Cleaner Production, Netherlands, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0959-6526, 2016, vol. 118, no. 118 (2016), pp. 78-87.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - KOMÁRKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
The Association of Selected Economic Parameters in Construction Output – an International Comparison. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Taylor & Francis, Croatia. ISSN 1331-677X, 2016, vol. 29/2016, no. 1, pp. 18-31.


more

 

URBANOVSKÝ, Tomáš.
The Effect of Inflation Differential on the Nominal Exchange Rate: The Case of USA and Canada. In Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking. Karviná : Silesian University in Opava, 2016. ISBN 978-80-7510-186-0, pp. 422-430. 2015, Praha.


more

 

DEEV, Oleg - HODULA, Martin.
The Impact of the ECB Monetary Policy on Systemic Risk Changes in Eurozone. In Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking. Karviná : Silesian University, 2016. ISBN 978-80-7510-186-0, pp. 50-59. Praha.


more

 

book coverJAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana.
The Impact of Unemployment on Public Budgets. The Czech Republic Case-study. In Proceedings of the 20th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 139-147. 2016, Šlapanice.


more

 

NOVOTNÝ, Jiří.
The Process of Personnel Marketing in Management Production. In Production Management and Engineering Sciences - Scientific Publication of the International Conference on Engineering Science and Production Management. Vyd. 1. Bratislava : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, pp. 235-240.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
The Use of a Consumer Survey to Determine the Relevant Market – Case Study for public transport between Prague and Most. Národohospodářský obzor, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-1663, 2016, vol. 16, no. 1, pp. 17-28.


more

 

MULÍČEK, Ondřej - OSMAN, Robert - SEIDENGLANZ, Daniel.
Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A, SAGE, Great Britain. ISSN 0308-518X, 2016, vol. 48, no. 1, pp. 115-131.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ITS DETERMINANTS IN THE EUROPEAN UNION. Journal of international Relations, Bratislava, Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava, Slovakia. ISSN 1336-1562, 2016, vol. 14, no. 1, pp. 19-35.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Tři zlomy v dějinách lidstva. 2016.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
Unfavourable Productivity Growth in the European Union - The Role of Labour Market Institutions. In Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2016. pp. 136-143. Hradec Králové.


more

 

NEMEC, Juraj.
Vvedenije. In Evropeizacija reform gosudarstvennogo upravlenija. Bratislava : NISPAcee, 2016. ISBN 978-80-89013-80-7, pp. 7-15. 2015, Tbilisi.


more

 

BORN, Rainer - GATARIK, Eva - GÖLLNER, Johannes - MAK, Klaus.
Wissensmanagement im ÖBH: [META-] Heuristiken für Knowledge Monitoring (Wissenslogistik als kontinuierlicher Steuerprozess zur Generierung von Entscheidungen). Vídeň : Rakouská republika, Spolkové ministerstvo pro obranu země a sport, 2016. 70 pp. Wissensmanagement im ÖBH 3/2016.


more

 

NEMEC, Juraj - KULDUROVA, Batima - KUZEKOVA, Aizan.
Анализ некоторых показателей методики оценки эффективности управления персоналом в государственной службе Республики Казахстан. In ??????????? ??????? ???????????. Moskva : ??????????? ??????? ???????????, 11, 2015, 2016. pp. 91-94. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 95 records, displayed 66 - 95