Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 49

Alphabetical list of 30 titles starting from: 20

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 20 - 49

 

KALOUDA, František.
Finanční analýza a řízení podniku. In Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. Řízení a správa podniku, 4, ISBN 978-80-7380-526-5, pp. 23-29, 41-46, 65-66, 213-225.


more

 

book coverGODAROVÁ, Jana - PAVLÍK, Marek.
Fundraising of Major Czech Political Parties. In Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 385-394.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Gamifying knowledge management systems. In International Conference Hradec Economic Days 201 5 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, 3 – 4 February 201 5 Peer - Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 95-101. 2015, Hradec Králové.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - HORSÁK, Zdeněk.
History of Local Self-government and Public Administration in the Lands of Bohemia Crown in Relation to Waste Management. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 79-99.


more

 

SLANÝ, Antonín - FRANC, Aleš.
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 265 pp.


more

 

LIŠKA, Michal - VITOUL, Vlastimil.
Introduction of a new trust-like institute in the Czech republic. Annual Center Review, Bialystok, imp. de F. Plantade. ISSN 0362-1529, 2015, 14 pp.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K čemu dnes potřebujeme filosofii?. Občanské sdružení Britské listy, 2015.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 93-102.


more

 

book coverBAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Local Government in Czechoslovakia 1918 - 1938 and its Impact on Economy of Municipalities in the Czech and Slovak Republics. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 94-109. 22.1.2015, Šlapanice.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALTA, Jiří.
National Environmental Data Facilities and Services of the Czech Republic and Their Use in Environmental Economics. In Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications, 11th IFIP WG 5.11 International Sysmposium, ISESS 2015, Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015 Proceedings. Heidelberg : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15993-5, pp. 361-370. 25.3.2015, Melbourne.


more

 

GATARIK, Eva - ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Nezaměstnanost v Rakousku. Psychologie pro praxi, Karolinum. ISSN 1803-8670, 2015, vol. 2015, no. 1.


more

 

JONÁŠ, Jan - KOMÍNEK, Ondřej.
Nové trendy v bankovnictví a důsledky pro monetární politiku v čase finanční krize. Hradecké ekonomické dny 2015 Sborník recenzovaných příspěvků. 2015, no. 2015, pp. 497-453.


more

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana - VACEKOVÁ, Gabriela - SOUKOPOVÁ, Jana.
Public funding of Czech agricultural NGOs in times of financial and economic crisis. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 409 - 415. Šlapanice.


more

 

book coverVYSKOČIL, Marek - PEJCAL, Jakub.
Publicly Funded Social Innovation. In Current Trends in Public Sector Research. : 2015. ISBN 978-80-210-7532-0.


more

 

MEŠTEROVÁ, Jana - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 109-122.


more

 

TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Slovak Economy in a Period of Recession: Nonlinear DSGE Model with Time-varying Parameters. Ekonomický časopis, Bratislava, SAP - Slovak Academic Press, Slovakia. ISSN 0013-3035, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 34-50.


more

 

GUZI, Martin - KAHANEC, Martin.
Socioeconomic Cleavages between Workers from New Member States and Host-country Labour Forces in the EU during the Great Recession. London : Routledge, 2015.


more

 

book coverPAVLÍK, Marek - ŠPAČEK, David.
Sport grants and their transparency - the case of information available on web pages of Czech regions. In Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 282-291.


more

 

HŘEBÍČEK, Jiří - JENSEN, Stefan - STEENMANS, Chris.
The framework for Environmental Software Systems of the European Environment Agency. In Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications, 11th IFIP WG 5.11 International Sysmposium, ISESS 2015, Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015 Proceedings. Heidelberg : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15993-5, pp. 44-55. 27.3.2015, Melbourne.


more

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
The Historical Roots of Local Self-Government in Czech and Slovak Republics. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 1-19.


more

 

FRANCŮ, Lenka - HLOUŠEK, Miroslav.
The Kuznets Inverted-U Hypothesis. In International Conference Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 140-145. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

book coverSOUKOPOVÁ, Jana - FICEK, Vojtěch.
The Municipal Choice of Waste Collection Companies. In Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 316-323. 22.1.2015, Šlapanice.


more

 

CUPAL, Martin - DEEV, Oleg - LINNERTOVÁ, Dagmar.
The Poisson regression analysis of flood occurrence. Procedia Economics and Finance [v tisku]. ISSN 2212-5671, 2015.


more

 

PAVLÍK, Marek - DE VRIES, Michiel S..
The Voucher System as an Alternative for Allocating Sports Grants. Central European Journal of Public Policy, CESES FSV UK. ISSN 1802-4866, 2015, vol. 8/2014, no. 2, pp. 4-27.


more

 

HORVÁTOVÁ, Eva - SCHWARZOVÁ, Mária - HORVÁT, Ján.
Theoretical and practical aspects of liquidity measurement and Basle III. In Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries". Vyd. první. Bratislava : edited by Eva Horvátová and Jana Kotlebová, Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries", 2015. ISBN 978-80-225-4034-6, pp. 111 - 121. 10.11.2014, Bratislava.


more

 

PAŘIL, Vilém - TÓTHOVÁ, Dominika.
Value From Environmental and Cultural Perspectives Or Two Sides of the Same Coin. 2015.


more

 

REICHEL, Vlastimil - HLOUŠEK, Miroslav.
VLIV FISKÁLNÍ POLITIKY NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, pp. 466-472. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

book coverHLADKÁ, Marie.
Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 394-401. Šlapanice.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Znalost a používání moderních přístupů k řízení veřejných organizací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Vyd. první. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, pp. 333-339. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

PETR, Michal.
Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Evropská unie a Česká republika v roce 2014 - reflexe současného stavu a budoucí perspektivy". Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 91 - 94.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 20 - 49