Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 87

Alphabetical list of 30 titles starting from: 58

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 87 records, displayed 58 - 87

 

JOHANISOVÁ, Naděžda - FRAŇKOVÁ, Eva - KUTÁČEK, Stanislav - FOUSKOVÁ, Nikola (Eds.).
Sborník ze semináře Otevřený prostor: Růst či nerůst. Vyd. první. Brno : Katedra environmentálních studií FSS a Trast pro ekonomiku a společnost, 2014. 82 pp. ISBN 978-80-905331-0-3.


more

 

ŠEBEK, Václav.
Schopnost vnějšího financování jako ekonomická moc?. In Hradecké ekonomické dny 2014 Sborník recenzovaných příspěvků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 220-226. 2014, Hradec Králové.


more

 

KULHAVÝ, Viktor - LYSOŇKOVÁ, Eva - PROCHÁZKA, Jakub - WYROBKOVÁ, Adriana.
Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.


more

 

KULHAVÝ, Viktor - LYSOŇKOVÁ, Eva - PROCHÁZKA, Jakub - WYROBKOVÁ, Adriana.
Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.


more

 

ŠAŠINKA, Petr - ZVARA, Jan.
Specifika vývoje urbanizace v ČR v kontextu utváření funkčních regionů (s důrazem na situaci v brněnské metropolitní oblasti). In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 211-219. 2014, Hradec Králové.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - KUCHAŘOVÁ, Eliška - JANKŮ, Petr - KŘIKAVA, Ivo - HUSER, Martin - WÁGNEROVÁ, Kristýna - HAKLOVÁ, Olga - HAKL, Lubomír - ŠTOUDEK, Roman - KOSINOVÁ, Martina - SCHWARZ, Daniel - ZELINKOVÁ, Hana - ŠEVČÍK, Pavel - GÁL, Roman.
Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, ČLS JE Purkyně Praha. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 8-16.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - ŠINKYŘÍKOVÁ, Tereza.
Standard or Implicit VAT rate?. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 90-98. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

PŮČEK, Milan - ŠPAČEK, David.
Strategic public management – selected experience with BSC implementation. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj, Babes-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Romania. ISSN 1842-2845, 2014, vol. 2014, no. 41, pp. 146-169.


more

 

KERLINOVÁ, Alena.
Strategický management: Vývoj a stav v soukromém sektoru i ve veřejné správě. 1. vyd. Brno : CERM, 2014. 101 pp. neuveden. ISBN 978-80-7204-873-1.


more

 

ZVARA, Jan - HUDEČEK, Petr - ŠAŠINKA, Petr.
STUDENTI A VYSOKÉ ŠKOLY JAKO SOUČÁST ROZVOJE MĚSTA. European Union Knowledge Economy Review, Slovakia. ISSN 1339-2786, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 12-23. Ministry of Culture reg. No.: 04/2013.


more

 

RUBAN, Radek.
Subsidiarita derivativních žalob. In Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie. : 2014.


more

 

book coverKAFKOVÁ, Silvie - KŘIVÁNKOVÁ, Lenka - LEVÁKOVÁ, Marie.
Survival Analysis of Patients with Brain Tumour. In Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6648-9, pp. 27-33. 2013, Svratka.


more

 

LYSOŇKOVÁ, Eva.
Svobodné firmy v teorii a v praxi. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 157-164. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana.
Territory Unit Evaluation - a Case Study in Districts in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 19-26. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

CUPAL, Martin.
The Comparative Approach theory for real estate valuation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Turecko, Elsevier Ltd. 2013, 1877-0428., Turecko, . ISSN 1877-0428, 2014.


more

 

HAJKO, Vladimír.
The Energy-GDP Nexus in EU Countries. Energy Studies Review, Canada. ISSN 0843-4379, 2014, vol. 20, no. 2, pp. 1-23.


more

 

DOSTÁL, Jakub.
The Influence of the Type of Replacement Wage on the Economic Value of Volunteering: Emergencies in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Curent Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 232-240. 16.1.2014, Brno.


more

 

HAJKO, Vladimír.
The Oil-Macroeconomy Relationship in the Czech Republic. In Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 185-191. 2014, Hradec Králové.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - PIROŽEK, Petr.
The University-industry Cooperation and its Practical Application in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2014, vol. 106/2013, no. 36/2013, pp. 3095 - 3105.


more

 

PLAČEK, Michal - PŮČEK, M Šimčíková A.
The Utilization of Benchmarking forStrategic Management of Municipalities in the Czech Republic. In Proceedings ofthe 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : MasarykUniversity, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, p. 179-187.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - SMUTNÝ, Petr - VACULÍK, Martin.
Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 465-469. 2014, Hradec Králové.


more

 

ŠEDA, Miloš - ROUPEC, Jan - ŠEDOVÁ, Jindřiška.
Transportation Problem and Related Tasks with Application in Agriculture. International Journal of Applied Mathematics and Informatics, USA, University Press, USA. ISSN 2074-1278, 2014, vol. USA, no. Volume 8, 2014, pp. 26-33.


more

 

ŠMAJS, Josef - LESŇÁK, Slavomír.
Uporiadanie verejnej prednášky a besedy na tému: K problému vedeckosti spoločenských vied. 2014. Bratislava. 16.1.2014 - 16.1.2014.


more

 

ROSENMAYER, Tomáš.
Using Data Envelopment Analysis: a Case of Universities. Národohospodářský obzor, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2014.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Uvedením podřadného výrobku ke zvýšení tržního podílu. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 197-203. 2014, Hradec Králové.


more

 

ŠKAPA, Radoslav.
Vnitropodnikové faktory environmentální výkonnosti organizace. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 257-262. 2014, Hradec Králové.


more

 

PLAČEK, Michal - KŘÁPEK, Milan - PŮČEK, Milan.
Využití kvantitativních metod pro analýzu veřejných rozpočtů na příkladu výdajů obcí na opravy. In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : 2014. ISBN 978-80-7435-368-0.


more

 

SVOBODA, František.
Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. 10, no. 3, pp. 189-202.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Vzťahy v Taiwanskej úžine: politika, ekonomika, bezpečnosť. In Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava : Institute of Asian Studies/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, pp. 81-100.


more

 

KISS, Igor - RAPOŠOVÁ, Ivana.
Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2014. Vyd. prvé. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2014. ISBN 978-80-89105-55-7, pp. 11-81.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 87 records, displayed 58 - 87