Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 314

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 8Letter T, page 9Letter U, page 10Letter V, page 10Letter W, page 11Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 314 records, displayed 101 - 130

 

OSMAN, Robert - FRANTÁL, Bohumil - KUNC, Josef - KLUSÁČEK, Petr - MARTINÁT, Stanislav.
Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 605-612. 2014, Hustopeče.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů. 2014.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Financování NNO z veřejných rozpočtů. 2014.


more

 

KRČÁL, Ondřej.
Finding Equilibrium in a Monopoly Passenger Railway Market: A Comparison of Agent-Based Simulations with Theoretical Predictions. In Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 357-363. 2014, Hradec Králové.


more

 

KRČÁL, Ondřej.
Finding optimum fares and timetables in a monopoly rail market with heterogeneous passengers. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings. Vyd. 1. Olomouc : Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 495-499. 10.9.2014, Olomouc.


more

 

DOSTÁL, Jakub - VYSKOČIL, Marek.
Five things you need to know about calculating the economic value of volunteering. Londýn : The National Council for Voluntary Organisations, 2014. Blogging for the voluntary sector.


more

 

KLUSÁČEK, Petr - HAVLÍČEK, Marek - DVOŘÁK, Petr - KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav - TONEV, Petr.
From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfields Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 517-528.


more

 

KALINA, Jiří - KLÁNOVÁ, Jana - DUŠEK, Ladislav - HARNER, Tom - BORŮVKOVÁ, Jana - JARKOVSKÝ, Jiří.
genasis: Global ENvironmental ASsessment Information System (GENASIS) computational tools. 2014.


more

 

KAFKOVÁ, Silvie - KŘIVÁNKOVÁ, Lenka.
Generalized Linear Models in Vehicle Insurance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 2, pp. 383-388.


more

 

KISS, Igor.
Governance and Social Housing in Slovakia: Can Good Governance Be Bad Practice ?. Vyd. 1. Bratislava : NISPAcee Press, 2014. Reflections on Good Governance in Visegrad and beyond, ISBN 978-80-89013-71-5, pp. 63-71.


more

 

HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš.
Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Vyd. 1th edition. Farnham : Ashgate, 2014. neuveden, ISBN 978-1-4094-6347-4, pp. 123-141.


more

 

HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel - HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš.
Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Vyd. 1th edition. Farnham : Ashgate, 2014. neuveden, ISBN 978-1-4094-6347-4, pp. 181-200.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
High need for cognition amplifies the decoy effect. In The 3rd Nordic Conference on Consumer Research. Vaasa (FI) : University of Vaasa, 2014. p. 19-19. 2014, Vaasa.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Hodnocení dopadů dálnic a rychlostních silnic z hlediska nároků na zábor lesa. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 596-604. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

VITURKA, Milan.
Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 385-392. 2014, Hustopeče.


more

 

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - STEJSKAL, Jan.
Hodnota statku kolektívní spotřeby. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2014, vol. 62, no. 2, 216 – 231-16 pp.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPALEK, Jiří.
Housing Tenure Choice and Housing Expenditures in the Czech Republic. Review of European Studies, Canadian Center of Science and Education, Canada. ISSN 1918-7173, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 23-33.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - DVOŘÁK, Petr - KLUSÁČEK, Petr - KUNC, Josef - HAVLÍČEK, Marek.
Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny. Acta Pruhoniciana, Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. ISSN 1805-921X, 2014, vol. 106, no. 1, pp. 35-44.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - HÝBLOVÁ, Eva - KŘÍŽOVÁ, Zuzana.
Changes in Property and Ownership Structure of Companies as a Consequence of Mergers in the Czech Republic. Engineering Economics, Technologija, Lithuania. ISSN 1392-2785, 2014, vol. 25, no. 2, pp. 152-159.


more

 

HORÁKOVÁ, Šárka - JAHODA, Robert.
Impact of Economic Crisis on Financial Imbalance Develepment in EU countries. In Proceedings of the 19th Intenational Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finances 2014. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-534-4, pp. 81-89. 2014, Praha.


more

 

SCHULZ, Jaroslav - MIKULA, Štěpán.
Impact of minimum wage dynamics on unemployment: an empirical approach. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Vyd. 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8.


more

 

ŠRANKOVÁ, Veronika - TÓTHOVÁ, Dominika.
Implementation of the Operational Program Environment in Ostrava. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7140-7. 29.5.2014, Ekonomicko-správní fakulta MU.


more

 

SOMOL, Petr - PUDIL, Pavel - ČÁSTEK, Ondřej - POKORNÁ, Jana.
Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Vyd. 1. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-98-2, pp. 276-285. 2014, Wellesley.


more

 

JONÁŠ, Jan.
Incomplete EMU Integration as an Amplifief of Financial Crisis. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. : 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, p. 297–303.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační technika - velká neznámá. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

ERLEBACH, Martin - KLAPKA, Pavel - HALÁS, Marián - TONEV, Petr.
Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - PIROŽEK, Petr.
Innovations and Entrepreneurship at a Time of Financial Crisis in Czech and Austrian Construction Industries. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2014. Vyd. 1. Belfast : Dr Brendan Galbraith University of Ulster Belfast, UK, 2014. ISBN 978-1-910309-45-2, pp. 355-360. 18.9.2014, Belfast, UK.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva - SCALERA, Francesco.
International recession and MINTs development: An investment opportunity to relaunch Italian companies?. In The Proceedings of 10th International Strategic Management Conference. Vyd. Vol. 2. 2014. ISBN 978-605-86554-2-3, pp. 1021-1032. 19.6.2014, Rome, Italy. Best Paper Award.


more

 

RUBAN, Radek.
Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 314 records, displayed 101 - 130