Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 218

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 6Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 218 records, displayed 101 - 130

 

ŠPAČKOVÁ, Zuzana.
Laboratory Experiments in Teaching Public Economics and Policy. Central European Journal of Public Policy, CESES FSV UK. ISSN 1802-4866, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 196-217.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 93-102.


more

 

book coverBAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Local Government in Czechoslovakia 1918 - 1938 and its Impact on Economy of Municipalities in the Czech and Slovak Republics. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 94-102. 22.1.2015, Šlapanice.


more

 

KUCHYNKOVÁ, Ladislava - ODEHNALOVÁ, Pavla - ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva.
Management 1 Cvičebnice. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 173 pp.


more

 

NEMEC, Juraj.
Mapping and Analysing the Recommendations of Ombudsmen, Audit Offices and Emerging Accountability Mechanisms. Report 3, LIPSE, 2015.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
Marketization of Welfare: Social (or) Enterprise? Evidence from the Czech Republic. 2015.


more

 

BAUER, Luboš - LIPOVSKÁ, Hana - MIKULÍK, Miloslav - MIKULÍK, Vít.
Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. 352 pp. ISBN 978-80-247-4419-3.


more

 

MENŠÍK, Josef.
Mathematics and economics: the case of Menger. Journal of Economic Methodology, Great Britain. ISSN 1350-178X, 2015, vol. 22, no. 3.


more

 

NĚMEC, Daniel.
Measuring Inefficiency of the Czech Labour Market. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 197-220.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. Vyd. 2.doplněné. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 132 pp. učebnice - 517. ISBN 978-80-210-7751-5.


more

 

LEMESHKO, Oleksandra - REJNUŠ, Oldřich.
Modeling the Size of the Mutual Fund Industry in Countries of Central and Eastern Europe. Financial Assets and Investing, Brno, ESF, Masaryk University. ISSN 1804-5081, 2015, vol. Volume 6, no. Issue 1, pp. 7-34.


more

 

HRŮZA, Filip.
Modern Public Finance and Public Trust. American Society for Public Administration, 2015.


more

 

book coverVITURKA, Milan.
Monocentrický scénář perspektivního uspořádání moravského propstoru - realistická či fiktivní představa. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : ESF MU, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 217-222. 2015, Hustopeče.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - HÝBLOVÁ, Eva - VALOUCH, Petr.
Motives for Combinations of Trading Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 271-280.


more

 

HLADKÁ, Marie - HYÁNEK, Vladimír.
Motives for Donating in the Czech Republic. 2015.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr.
Motives of M&A in the US, European and Asian markets. In Proceedings of the 2nd International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2015), published on the Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Hong Kong : Atlantis Press, 2015. ISBN 978-94-6252-066-0, pp. 363-366. 19.4.2015, Hong Kong.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Možnosti a limity ekonomického hodnocení environmentálních externalit silniční dopravní infrastruktury jako podklady pro plánování dopravy. 2015.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALTA, Jiří.
National Environmental Data Facilities and Services of the Czech Republic and Their Use in Environmental Economics. In Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications, 11th IFIP WG 5.11 International Sysmposium, ISESS 2015, Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015 Proceedings. Heidelberg : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15993-5, pp. 361-370. 25.3.2015, Melbourne.


more

 

book coverBOBKOVÁ, Markéta.
Networks and their structures in the concept of destination governance. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 666-672. 2015, Hustopeče.


more

 

GATARIK, Eva.
Nezaměstnanost v Rakousku: Zpráva z praxe k ukazatelům současnosti. Psychologie pro praxi, Praha, Karolinum. ISSN 1803-8670, 2015, vol. Neuveden, no. 1-2, pp. 65-71.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
Nonprofit organizations: Selected Issues. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 70 pp.


more

 

JONÁŠ, Jan - KOMÍNEK, Ondřej.
Nové trendy v bankovnictví a důsledky pro monetární politiku v čase finanční krize. In Hradecké ekonomické dny 2015, Sborník recenzovaných příspěvků, Díl I. Hradec Králová : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, pp. 347-353. 2015, Ostrava.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Nové trendy v zabezpečení sociálních rizik v ČR (zhodnocení vybraných reforem v sociálním zabezpečení). 2015.


more

 

book coverWINKLER, Jiří.
Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 270 pp. ISBN 978-80-210-7822-2.


more

 

GERŠLOVÁ, Eva - GOLDBACH, Marek - GERŠL, Milan - SKUPIEN, Petr.
Paleogeothermal gradient reconstruction for the Carboniferous units in Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil - KUBEŠA, Tomáš.
Patenty v rukou dominantních soutěžitelů. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2015, no. 2, pp. 146-153.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPAČEK, David.
Performance Appraisal in Czech Self-government. In Implementation of New Public Management Tools: Experiences from transition and emerging countries. Vyd. 1. Editions juridiques Bruylant, 2015. ISBN 978-2-8027-4999-8.


more

 

SCHMIDT, Martin.
Pokuty za správní delikty ve veřejných zakázkách: ekonometrický model. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0572-3043, 2015, vol. 2014, no. 6, p. 35-50.


more

 

book coverMATĚJOVÁ, Lenka - PLAČEK, Michal - OCHRANA, František - PŮČEK, Milan Jan - KŘÁPEK, Milan.
Political Business Cycle in Local Government. Case Study of Czech Municipalities. In Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 19th International Conference (2015). Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 142-148. 2015, Šlapanice.


more

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena - FRANKOVÁ, Emilie - ONDERUFOVÁ VOĹANSKÁ, Zuzana.
Postoje českých a slovenských studentů ekonomicky zaměřených VŠ k Evropské unii (komparativní výzkum). Trendy ekonomiky a managementu, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. ISSN 1802-8527, 2015, vol.  IX, no. 22, pp. 26-46.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 218 records, displayed 101 - 130