Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 214

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 6Letter T, page 6Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 8Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 214 records, displayed 101 - 130

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva.
Logistic Regression: An Option for a Management Research?. In Proceedings of the 13th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2014. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-61-6, pp. 348-356. 16.6.2014, London, UK.


more

 

SCHÖMIG, Peter - ZURECK, Alexander.
Managemententlohnung: Das richtige Maß. bdvb aktuell, Düsseldorf, Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V., Germany. ISSN 1611-678X, 2014, vol. 2014, no. 123, pp. 22-23.


more

 

STANĚK, Rostislav.
Market for passenger transport services: basic framework for welfare analysis. In The International Conference Hradec Economic Days 2014: Economic Development and Management of Regions. Vyd. 1. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 331 - 338. 2014, Hrade Králové.


more

 

PORUBANOVÁ, Michaela - SHAW, Daniel Joel - MCKAY, Ryan - XYGALATAS, Dimitris.
Memory for Expectation-Violating Concepts: The Effects of Agents and Cultural Familiarity. PLoS One, San Francisco, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 4, pp. "e90684-1"-"e90684-7".


more

 

KRČÁL, Michal.
Methods for Justification and Assessment of Enterprise Information Portals: Review and Implications. In Hradec Economic Days 2014 Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 350-356. 2014, Hradec Králové.


more

 

GODAROVÁ, Jana - ŠTARHOVÁ, Iveta.
Microsimulation Models in the EU and the Czech Case. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 35-43. 2014, Šlapanice.


more

 

ROSENBERG, Zdeněk.
Minimalistic Simulation of Population's Aging Fiscal Implications and the Role of Productivity of Labor. In Hradec Economic Days 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 256-262. Hradec Králové.


more

 

ROSENBERG, Zdeněk.
Minimalistic Simulation of Population's Aging Implications in the Slovak Republic. In QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, pp. 226-230.


more

 

ČERNÍK, Jakub.
Motivation of Investors in the Process of Brownfields Remediation: the ROle of Public Opinion on the Example of the Liberec Region. In Proceedings of the 18th International Conference CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH. Vyd. 1st. edition. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 124-131. 2014, Šlapanice.


more

 

MIKUŠ, Petr.
Možnost rozvoje českých družstev. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference HED 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 261-267. 2014, Hradec Králové.


more

 

REDERER, Václav.
Možnosti a limity vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 18-25. 2014, Hradec Králové.


more

 

KULHAVÝ, Viktor.
Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 116-122. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

REŠLOVÁ, Martina.
Multikulturní management v nadnárodních společnostech. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 33 - 39. Hradec Králové.


more

 

STRUK, Michal.
Municipal Solid Waste Management and its Efficiency. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 336-343. 2014, Šlapanice.


more

 

RUBAN, Radek.
Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo, Praha, První archivní a spisovenská s.r.o. ISSN 1210-8278, 2014, vol.  23, no.  1, pp. 23-33.


more

 

VITURKA, Milan - TÓTHOVÁ, Dominika.
Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách,. Sborník přípsěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 29-36. 2014, Hustopeče.


more

 

ŠAŠINKA, Petr.
Několik úvodních poznámek k problematice institucionalizace metropolitních oblastí v kontextu vývoje urbanizace v České republice. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 677-682. 2014, Hustopeče.


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura.
Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6574-1.


more

 

book coverDOSTÁL, Jakub - BALARINOVÁ, Lucie.
Nestátní neziskové organizace a jejich role při řešení následků povodní v kontextu České republiky. In Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6713-4, p. 15-32. 2014, Brno.


more

 

KAJUROVÁ, Veronika - DEEV, Oleg.
Network Analysis of European Financial Institutions CDS Market. In Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná : Silesian University, 2014. ISBN 978-80-7248-939-8, pp. 159-166. 2013, Ostrava.


more

 

KOPEČKOVÁ, Lenka.
Neuroeconomics: "Great Expectations" or "Much Ado about Nothing"?. In Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, p. 154-163. 2014, Brno.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana - HYÁNEK, Vladimír.
Non-governmental Non-profit Organizations: (Non-)Measurability of Economic CHaracteristics. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 310-318. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Nonlinear DSGE Model of the Czech Economy with Time-varying Parameters. 2014.


more

 

TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Nonlinear DSGE model of the Slovak economy with time-varying parameters. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, pp. 292-297. 2014, Virt, Slovensko.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Nové trendy v zabezpečení sociálních rizik v ČR (zhodnocení vybraných reforem v sociálním zabezpečení). 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
O smiřování kultury s přírodou. Čtyři rozhovory a tři dokumenty. Vyd. první. Brno : Miloš Vávrů, 2014. ISBN 978-80-260-6283-7, 38 pp.


more

 

DOBEŠ, Matěj.
Ochrana žalovaného v rozkazním řízení. 2014.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - ŠMAJS, Josef - KULHAVÝ, Viktor - OKRAJEK, Petr - KUKLA, Lubomír.
Ontogenetická podmíněnost nezaměstnanosti. Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2014, vol. 153, no. 1, pp. 13-21.


more

 

KVIZDA, Martin.
Osobní železniční doprava od Stephensona po Kallase - vývoj a ekonomický význam struktury odvětví. 2014.


more

 

KVIZDA, Martin - SEIDENGLANZ, Daniel.
Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, Oxford, Elsevier, Great Britain. ISSN 0966-6923, 2014, vol. 2014, no. 37, pp. 102-111.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 214 records, displayed 101 - 130