Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 179

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 179 records, displayed 101 - 130

 

VACEKOVÁ, Gabriela - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária.
Nonprofit organizations in selected CEE countries: A journey to sustainability. Radom (Poland) : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2016. 148 pp. Economics and Management. ISBN 978-80-210-8188-8.


more

 

TALAŠOVÁ, Marie - BILANOVÁ, Anna - ŠEDOVÁ, Jindřiška - HRŮZA, Filip.
Ochrana zahraničních investic 2016. 2016. CZE, Brno. 27.4.2016 - 27.4.2016, National Activity.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
OJA wirkt. Sichtbarmachen von Qualität. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
On the Principle of Evolutionary Ontology. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, Novosibirsk, Publishing House Novosibirsk State Pedagogical University, Russia. ISSN 2226-3365, 2016, vol. 1, no. 2016, pp. 78-86.


more

 

TOMEŠ, Zdeněk - KVIZDA, Martin - JANDOVÁ, Monika - REDERER, Václav.
Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy, Elsevier, Great Britain. ISSN 0967-070X, 2016, vol. Volume 47, no. April, pp. 203-211.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Opožděná chvála zemědělství. Praha : Litmedia, 2016. 3 pp.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Padáme do deflační pasti?. In IVK v roce třetím: výběr textů. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 25/2016, ISBN 978-80-7542-009-1, pp. 203-207.


more

 

book coverMATULOVÁ, Markéta - FITZOVÁ, Hana.
Performance Evaluation of the Czech Urban Public Transport Companies. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 310-318. 21.1.2016, Brno.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions. Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských věd. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 6, pp. 260-268.


more

 

MACUROVÁ, Iveta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava - PAŘIL, Vilém.
Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji v roce 2016. 2016. CZE, Brno. 18.4.2016 - 18.4.2016, European Activity.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - STRUK, Michal - HŘEBÍČEK, Jiří.
Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. Journal of Environmental Management, Elsevier, USA. ISSN 0301-4797, 2016, 10 pp.


more

 

KRAJINA, Anida.
Potential of neuromarketing methods usage in the online consumer behaviour research. 2016.


more

 

NĚMEC, Daniel - PAVLÍK, Michal.
Predicting insolvency risk of the Czech companies. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII). Bratislava : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 258-263. 2016, Vrátná, Slovakia.


more

 

KVASNIČKA, Michal - TOMEŠ, Zdeněk - KRČÁL, Ondřej - STANĚK, Rostislav.
Predikce kapacit leteckých linek. Brno : SkyPicker.com s.r.o., 2016. 11 pp. neuveden.


more

 

DVOŘÁK, Zdeněk - TONEV, Petr.
Problematika vymezování metropolitních oblastí na území České republiky s důrazem na Brno a Ostravu. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 589-594. 2016, Čejkovice.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
Productivity in the European Union: Do Labour Market Institutions Really Matter?. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 116-124. 2016, Ostrava.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Prof. Doc. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (1934–2006). Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 1 p. 01.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. V tisku. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8084-3.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Přínosy benchmarkingu pro úřady měst v ČR. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 727-732. Čejkovice.


more

 

TOMEŠ, Zdeněk - JANDOVÁ, Monika.
Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0572-3043, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 68 - 81.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
PSYCHOLOGICKÉ TEORIE A MODELY CHOVÁNÍ LIDÍ V NEZAMĚSTNANOSTI. Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR. ISSN 1804-6436, 2016, vol. 2016, no. 1, v tisku-25 pp.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - ŠMAJS, Josef.
Psychologie nezaměstnanosti a její význam pro profesionalizaci kariérního poradenství. LIFELONG LEARNING - CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1804-526X, 2016.


more

 

NEMEC, Juraj - MUSIALKOWSKI, Przemek - TOLKOVANOV, Vyacheslav.
Public Administration Reform at the Local and Regional Level in the Eastern Partnerhips Countries. Brussels : 2016. 111 pp.


more

 

ŠPAČEK, David.
"Public management" v teorii a praxi (V SOUČASNOSTI V EDIČNÍM ŘÍZENÍ). Praha : C. H. Beck, 2016.


more

 

MARINIČ, Peter.
Quality of the Managers versus Competitiveness of the Enterprise. In Current Problems of the Corporate Sector 2016: Miscellany of Scientific Papers. Vyd. 1st. ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 717-723. 2016, Bratislava.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka - VENCLÍK, Milan.
Realizace procesu inovačních technologií v Jihomoravském kraji. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2016, vol. 49, no. 01/49, pp. 17-22.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie.
Regionální inovační agentury v krajích ČR. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 309-317. 15.6.2016, Čejkovice.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav.
Reverse Logistics: The Difference between Service and Manufacturing Industry. In Enhancing Customer Experience in the Service Industry: A Global Perspective. Vyd. 1. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. Neuveden, ISBN 1-4438-8496-0, pp. 103-130.


more

 

NEMEC, Juraj.
Roles and responsibilities of mayors and local concillors in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus. Strasbourg : 2016.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014. Praha : Vláda ČR, 2016. 71 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 179 records, displayed 101 - 130