Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 451

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 7Letter K, page 7Letter L, page 7Letter M, page 8Letter N, page 8Letter O, page 9Letter P, page 9Letter Q, page 10Letter R, page 10Letter S, page 11Letter T, page 12Letter U, page 14Letter V, page 15Letter W, page 15Letter X, page 15Letter Y, page 15Letter Z, page 15
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 451 records, displayed 101 - 130

 

KVASNIČKA, Michal - SZALAIOVÁ, Monika.
Determinants of Gratuity Size in the Czech Republic:Evidence from Four Inexpensive Restaurants in Brno. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 3-17.


more

 

HŘEBÍČEK, Jiří - FALDÍK, Oldřich - KASEM, Edward - TRENZ, Oldřich.
Determinants of Sustainability Reporting in Food and Agriculture Sectors. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 539--552.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Jiří - VACEKOVÁ, Gabriela.
Determinants of the success of NGOs´ accession to EU funds in the Czech Republic. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 402 - 408. Šlapanice.


more

 

TYUTYURYUKOV, Vladimir.
Developing Customs Union: tax harmonisation or tax competition?. ACTA AERARII PUBLICI, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Slovakia. ISSN 1336-8818, 2015, vol. 12, no. 1, p. 84-97.


more

 

STRUK, Michal.
Development of municipal solid waste generation and expenditures – case of Czech municipalities. 2015.


more

 

KUCHYNKOVÁ, Ladislava.
Differences Between Women’s and Men’s Leadership Style. In 3rd Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG 2015). Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 978-1-910309-85-8, pp. 160-167. New Zealand.


more

 

book coverPAŘIL, Vilém.
Dopravní infrastruktura a hluková zátěž obyvatelstva: Municipality versus regiony. In XVIII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Vyd. 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 596-602. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

NEMEC, Juraj - SOUKOPOVÁ, Jana - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta.
Economic Aspects of the Municipal Waste Management: Czech Republic and Slovakia. Croatian and Comparative Public Administration, Zagreb, Institut za javnu upravu, Croatia. ISSN 1331-6443, 2015.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Jitka.
Economic Crisis and Growth in Vote Share for Extreme Left and Extreme Right Parties. Národohospodářský obzor, Brno, ESF MU Brno. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 3, pp. 269-290.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 1013-1021.


more

 

STRUK, Michal.
Efficiency factors in municipal solid waste management. 2015.


more

 

STRUK, Michal.
Efficiency factors in municipal solid waste management. In SARDINIA 2015 - 15th International Waste Management and Landfill Symposium - Symposium Proceedings. Padova, Italy : CISA, 2015. ISBN 978-88-6265-021-2, nestránkováno-13 pp. 2015, Santa Margherita di Pula, ITA.


more

 

MATULOVÁ, Markéta.
EFFICIENCY IN TEACHING MATHEMATICS: ENGAGING STUDENTS THROUGH ELECTRONIC VOTING. In Proceedings of the12th international conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2015. ISBN 978-80-213-2560-9, pp. 356-362. 4.6.2015, Praha.


more

 

ŠPAČEK, David.
E-government Policy and its Implementation in the Czech Republic: Selected Shortcomings. Central European Journal of Public Policy, Praha, Faculta sociálních studií, Univerzita Karlova. ISSN 1802-4866, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 78-100.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil - HAJNÁ, Zuzana.
Ekonomická analýza a kvantitativní metody při posuzování spojování soutěžitelů. Antitrust, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 4-10.


more

 

FRYŠTENSKÁ, Marcela.
Ekonomická analýza civilního práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 311 pp. Edice Scientia, č. 518. ISBN 978-80-210-7880-2.


more

 

SVOBODA, František.
Ekonomické a společenské markanty vzniku tzv. vernakulárních krajin: kulturně-historický příspěvek k hospodářským dějinám. Scientia et Societas, Newton College a.s. ISSN 1801-7118, 2015, vol. 11, no. 3, pp. 117-129.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Ekonomika a etika. In Ekonomika v souvislostech. 1. vyd. Praha : Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. ISBN 978-80-7308-571-1, pp. 136-152.


more

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
Ekonomizace přezkumu fúzí v ČR – vývoj a vyspělost substantivního přezkumu. 2015.


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš.
Empirical Evidence on the Unequal Chances to Education in the Czech Republic. In Proceedings of the 19th International Conference - Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 198-204. 2015, Brno Šlapanice.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SOUČKOVÁ, Marie - LEUGNEROVÁ, Marcela.
Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 156 pp. ISBN 978-80-210-7744-7.


more

 

book coverTÓTHOVÁ, Dominika.
Environmentální kvalita života v krajích České republiky - návrh a aplikace agregovaného indikátoru. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 573-578. 2015, Hustopeče.


more

 

ĎURINÍK, Michal - FIŠAR, Miloš.
Escaping the maximization trap in choice. 2015.


more

 

ČAPEK, Jan.
Estimating DSGE model parameters in a small open economy: Do real-time data matter?. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 89-114.


more

 

STRUK, Michal.
Estimating municipal solid waste expenditures – the case of South Moravian Region. 2015.


more

 

book coverSTRUK, Michal.
Estimating municipal solid waste expenditures – the case of South Moravian Region. In Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 324-331. 2015, Šlapanice, ČR.


more

 

POSPÍŠIL, Miroslav - ALMANI TŮMOVÁ, Kateřina.
EUFORI study - European Foundations for Research and Innovation: Czech Republic Country Report. Vyd. 1st ed. Amsterdam : The European Commission Directorate-General for Research and Innovation, 2015. 62 pp.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
European Crossroads: A Review. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 115-117.


more

 

DEEV, Oleg - HODULA, Martin.
European Evidence on the Long-Run Superneutrality of Money. In European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7962-5, pp. 79-86. 2015, Brno.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
EUROPEAN SOCIAL MODEL – IS SUSTAINABLE?. In RELIK 2015. Vyd. I. Praha : VŠE Praha, 2015. ISBN 978-80-245-2112-1, pp. 395-405. 12.11.2015, VŠE Praha.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 451 records, displayed 101 - 130