Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 350

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 6Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 12Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 350 records, displayed 101 - 130

 

ŘEZÁČ, Martin.
ESIS2 - Information Value Estimator for Credit scoring models. Computational Economics, Springer, Germany. ISSN 1572-9974, 2014, vol. 2014, no. 02, pp. 1-21.


more

 

GUZI, Martin.
Estimating a Living Wage Globally. In Young Public Policy Makers Jamboree: Living out of stereotypes. Bratislava : NISPAcee Press, 2014. ISBN 978-80-89013-70-8, pp. 59-68. 2014, Bratislava.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 pp.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
European Social Model–A Parting of Ways?. Journal of Business and Economics, New York, Academic Star Publishing Company, USA. ISSN 2155-7950, 2014, vol. 5, no. 7, pp. 951-957.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Evaluation of Economic Transformation in Hungary. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2014, vol. 14, no. 1, 55–88-33 pp.


more

 

ŠEDOVÁ, Jindřiška - KALÁBOVÁ, Romana.
Evaluation of the Use of Mediation to Resolve. In European Financial Systems 2014. Brno : Brno: Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 524-532. 2014, Lednice.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Evropský sociální fond - nástroj řešení nezaměstnanosti v Evropě?. In Region v rozvoji společnosti. Vyd. 1. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-139-0, pp. 986 - 996. 23.10.2014, Brno.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - KRÁLOVÁ, Maria - PIROŽEK, Petr.
Expatriates in MNCs Corporate Governance and Management – Centralization, Formalization and Financial Performance: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-99-9, pp. 134 - 141. 20.3.2014, Babson College, Wellesley Massachusetts USA.


more

 

HOUŠKA, Tomáš.
Ex-post Merger Analysis - A Case Study of a P&G/Gillette Merger. In New Economic Challenges, 5th International PhD Students Conference. Brno : Masarykova Universita, 2014. ISBN 978-80-210-7140-7. 2014, Brno.


more

 

KONEČNÝ, Alois - LEMESHKO, Oleksandra - SEDLÁČEK, Jaroslav.
Fair view of goodwill accounting in national and international context: Evidence from the Czech Republic. In INTCESS14 - International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. Vyd. 1. Istanbul, Turecko : International Organization Center of Academic Research, 2014. ISBN 978-605-64453-0-9, pp. 1353-1362. 3.2.2014, Istanbul, Turecko.


more

 

HRUŠKA, Juraj - BENADA, Luděk.
Faktorové portfolio: Aplikace na PSE. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. první vydání. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 63-70. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

OSMAN, Robert - FRANTÁL, Bohumil - KUNC, Josef - KLUSÁČEK, Petr - MARTINÁT, Stanislav.
Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 605-612. 2014, Hustopeče.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů. 2014.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Financování NNO z veřejných rozpočtů. 2014.


more

 

REJNUŠ, Oldřich.
Finanční trhy. Vyd. 4., aktual. a rozšířené. Praha : Grada Publishing, 2014. 768 pp. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6.


more

 

KRČÁL, Ondřej.
Finding Equilibrium in a Monopoly Passenger Railway Market: A Comparison of Agent-Based Simulations with Theoretical Predictions. In Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 357-363. 2014, Hradec Králové.


more

 

KRČÁL, Ondřej.
Finding optimum fares and timetables in a monopoly rail market with heterogeneous passengers. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings. Vyd. 1. Olomouc : Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 495-499. 10.9.2014, Olomouc.


more

 

DOSTÁL, Jakub - VYSKOČIL, Marek.
Five things you need to know about calculating the economic value of volunteering. Londýn : The National Council for Voluntary Organisations, 2014. Blogging for the voluntary sector.


more

 

ŠKAPA, Radoslav.
Formalized Planning and Its Connection With the Development of Reverse Logistics: the Case of Services. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 4, pp. 749-755.


more

 

KLUSÁČEK, Petr - HAVLÍČEK, Marek - DVOŘÁK, Petr - KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav - TONEV, Petr.
From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfields Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 517-528.


more

 

PRŮŠA, Ladislav - WILDMANNOVÁ, Mirka.
Funding Social Services in the Czech Republic in the Light of EU Legislation. In European Financial Systems 2014. Vyd. 1. Masarykova univerzita Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 492-498. 12.6.2014, Lednice, Czech Republic.


more

 

KALINA, Jiří - KLÁNOVÁ, Jana - DUŠEK, Ladislav - HARNER, Tom - BORŮVKOVÁ, Jana - JARKOVSKÝ, Jiří.
genasis: Global ENvironmental ASsessment Information System (GENASIS) computational tools. 2014.


more

 

KAFKOVÁ, Silvie - KŘIVÁNKOVÁ, Lenka.
Generalized Linear Models in Vehicle Insurance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 2, pp. 383-388.


more

 

KISS, Igor.
Governance and Social Housing in Slovakia: Can Good Governance Be Bad Practice ?. Vyd. 1. Bratislava : NISPAcee Press, 2014. Reflections on Good Governance in Visegrad and beyond, ISBN 978-80-89013-71-5, pp. 63-71.


more

 

HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš.
Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Vyd. 1th edition. Farnham : Ashgate, 2014. neuveden, ISBN 978-1-4094-6347-4, pp. 123-141.


more

 

HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel - HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš.
Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Vyd. 1th edition. Farnham : Ashgate, 2014. neuveden, ISBN 978-1-4094-6347-4, pp. 181-200.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
High need for cognition amplifies the decoy effect. In The 3rd Nordic Conference on Consumer Research. Vaasa (FI) : University of Vaasa, 2014. p. 19-19. 2014, Vaasa.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Hodnocení dopadů dálnic a rychlostních silnic z hlediska nároků na zábor lesa. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 596-604. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

VITURKA, Milan.
Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 385-392. 2014, Hustopeče.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 350 records, displayed 101 - 130