Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 383

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 6Letter M, page 7Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 12Letter V, page 12Letter W, page 13Letter X, page 13Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 383 records, displayed 101 - 130

 

STRUK, Michal.
Financial Incentives for Increasing Household Waste Separation. 2016.


more

 

NEŠLEHA, Josef.
FINANCIAL LITERACY OF YOUNG PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC: RESEARCH INTO FACTORS AND COMPARISON OF SELECTED GROUPS. In ICISSS 2016 (Oxford) Conference Proceedings: International Conference on Interdisciplinary Social Science Studies. Oxford : FLE Learning Ltd, 2016. ISBN 978-1-911185-02-4, pp. 72-78. 2016, Oxford.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav.
Financial statements in the financial decision making. Financial Assets and Investing, Brno, Masaryk University. ISSN 1804-5081, 2016, vol. 7/2016, no. 1, pp. 33-49.


more

 

NEMEC, Juraj - MALÝ, Ivan - PAVLÍK, Marek.
Financing and Provisioning Health Care Services in new EU member states from Central and South-East Europe. 2016.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Finanční alokace strukturálních fondů v Českých regionech. In Nástroje a aktuální problémy regionální politiky. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. STUDIA (monografie), ISBN 978-80-87472-99-6, pp. 49-57.


more

 

KALOUDA, František.
Finanční analýza a řízení podniku. Vyd. 2. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. Řízení a správa podniku, ISBN 978-80-7380-591-3, 321 pp.


more

 

book coverLIPOVSKÁ, Hana - NĚMEC, Daniel.
Fiscal Bills and Implementation Lags. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 163-170. 21.1.2016, Šlapanice.


more

 

BUČEK, Jakub.
Fiscal Policy for the 21st Century: Does Barack Obama Effect the Real Economic Policy?. In Proceedings of the 34th International Conference: Mathematical Methods in Economics. Liberec : Technical University of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, pp. 97-102.


more

 

PLÍHAL, Tomáš.
Forecasting Exchange Rate Volatility: Suggestions for Further Research. In European Financial Systems 2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, pp. 609-613. 2016, Brno.


more

 

SPONER, Miroslav - SPONEROVÁ, Martina.
Foreign Exchange Intervention by the Czech National Bank. In Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2016, Book 2, Volume 3. Sofia, Bulgaria : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, pp. 297-304. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

SPONER, Miroslav - SPONEROVÁ, Martina.
Foreign exchange intervention by the Czech National Bank and its consequences. In European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific conference, Brno: Masaryk University, 2016. Brno : Masarykova Univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, pp. 737-744. 2016, Brno.


more

 

KUCHYNKOVÁ, Ladislava.
Franchising as a viable form of business in the service sector. In CURRENT PROBLEMS OF THE CORPORATE SECTOR 2016. Bratislava, Slovak Republic : Vydavatel'stvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, 7 pp.


more

 

ŘEZÁČ, Jan.
Freelance Work and Retirement: Does Czech System Need a Nudge?. In Enterprise and the Competitive Environment 2015. Brno : Mendel University, 2016.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
From the Third Sector to Social Enterprise: The Transformation of Civil Society in the Czech Republic. In Handbook on Hybrid Organisations. London, UK : Edward Elgar Publishing, 2016. 30 pp.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - KASAGRANDA, Anton - ŠAUER, Martin.
Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis, Bratislava, Geografický ústav SAV, Slovakia. ISSN 0016-7193, 2016, vol. 68/2016, no. 2, pp. 171-192.


more

 

FIŠAR, Miloš - KUBÁK, Matúš - ŠPALEK, Jiří - TREMEWAN, James.
Gender Differences in Beliefs and Actions in a Framed Corruption Experiment. Journal of Behavioral and Experimental Economics, Elsevier, USA. ISSN 2214-8043, 2016, vol. August, no. 63, pp. 69-82.


more

 

LEŠETICKÝ, Ondřej - HAJDÍKOVÁ, Taťána - KOMÁRKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
Gender Diversity in the Management of Hospitals in Czech Republic. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia) : ACPI UK, 2016. ISBN 978-1-910810-84-2, pp. 202 - 209. 14.4.2016, Saint Petersburg.


more

 

HÁLOVÁ, Dana.
Genderová nerovnost v českém penzijním systému. ACTA STING, Brno, AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. ISSN 1805-6873, 2016, no. 2/2016, pp. 51-69.


more

 

book coverMILLOVÁ, Katarína - LACKO, David - PÁSTOROVÁ, Ivona - PECKOVÁ, Anna.
Generativita v mladé dospělosti: pilotní studie. In Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy (Sborník příspěvků). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8298-4, pp. 257-263. 2015, Brno.


more

 

KRÁLÍKOVÁ, Lucie - PAŘIL, Vilém.
Genius Loci - "Brněnský Bronx 2016". 2016. CZE, Brno. 5.10.2016 - 5.10.2016, European Activity.


more

 

KRÁLÍKOVÁ, Lucie - PAŘIL, Vilém.
Genius loci - Brno Písečník, Lesná, Divišova čtvrť. 2016. CZE, Brno. 12.10.2016 - 12.10.2016, European Activity.


more

 

URBANOVSKÝ, Tomáš.
Granger causalities between interest rate, price level, money supply and real GDP in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2016.


more

 

PLÍHAL, Tomáš.
Granger causality between stock market and macroeconomic indicators: evidence from Germany. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516, 2016, vol. V tisku.


more

 

BENADA, Luděk.
Hedging of Brent. Bratislava : EUBA, 2016. ISBN 978-80-225-4284-5, 6 pp. Bratislava.


more

 

BENADA, Luděk - LINNERTOVÁ, Dagmar.
Hedging of Natural Gas on selected markets. Vyd. 13. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8309-7, pp. 15-20. 2016, Brno.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla.
HIDDEN THREATS IN THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT – USAGE OF COMPETITIVEINTELLIGENCE. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Ekonomická univerzita Bratislava, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 813-818. 5.5.2016, Bratislava.


more

 

HRUŠKA, Juraj - DEEV, Oleg.
High-Frequency Trading and Price Volatility in the Paris Euronext Stock Market. In European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, pp. 249-255. 2016, Brno.


more

 

book coverWILDMANNOVÁ, Mirka - VENCLÍK, Milan.
Hnací síly a bariéry úspěchu inovačních technologií v ČR. In 19th International Colloquium on Regional Sciences. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 333-340. 2016, Čejkovice.


more

 

REICHEL, Vlastimil.
HOUSE PRICES AND BUSINESS CYCLE IN CZECH ECONOMY: A CROSSCORRELATION APPROACH. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. University of Economics : University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 327-331. Vrátna, Slovakia.


more

 

MATULOVÁ, Markéta - ŠIRŮČKOVÁ, Petra.
HOW TO IMPROVE SUCCESS RATE IN STEM COURSES: THE IMPORTANCE OF ACTIVE LEARNING. In Proceedings of the 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016. ISBN 978-80-213-2646-0, pp. 366-373. 2016, Praha.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 383 records, displayed 101 - 130