Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 279

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 5Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 10Letter X, page 10Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 279 records, displayed 101 - 130

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

VITURKA, Milan.
Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 385-392. 2014, Hustopeče.


more

 

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - STEJSKAL, Jan.
Hodnota statku kolektívní spotřeby. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2014, vol. 62, no. 2, 216 – 231-16 pp.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPALEK, Jiří.
Housing Tenure Choice and Housing Expenditures in the Czech Republic. Review of European Studies, Canadian Center of Science and Education, Canada. ISSN 1918-7173, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 23-33.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - DVOŘÁK, Petr - KLUSÁČEK, Petr - KUNC, Josef - HAVLÍČEK, Marek.
Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny. Acta Pruhoniciana, Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. ISSN 1805-921X, 2014, vol. 106, no. 1, pp. 35-44.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - HÝBLOVÁ, Eva - KŘÍŽOVÁ, Zuzana.
Changes in Property and Ownership Structure of Companies as a Consequence of Mergers in the Czech Republic. Engineering Economics, Technologija, Lithuania. ISSN 1392-2785, 2014, vol. 25, no. 2, pp. 152-159.


more

 

SCHULZ, Jaroslav - MIKULA, Štěpán.
Impact of minimum wage dynamics on unemployment: an empirical approach. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Vyd. 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8.


more

 

SOMOL, Petr - PUDIL, Pavel - ČÁSTEK, Ondřej - POKORNÁ, Jana.
Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Vyd. 1. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-98-2, pp. 276-285. 2014, Wellesley.


more

 

JONÁŠ, Jan.
Incomplete EMU Integration as an Amplifief of Financial Crisis. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. : 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, p. 297–303.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační technika - velká neznámá. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

ERLEBACH, Martin - KLAPKA, Pavel - HALÁS, Marián - TONEV, Petr.
Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva - SCALERA, Francesco.
International recession and MINTs development: An investment opportunity to relaunch Italian companies?. In The Proceedings of 10th International Strategic Management Conference. Vyd. Vol. 2. 2014. ISBN 978-605-86554-2-3, pp. 1021-1032. 19.6.2014, Rome, Italy. Best Paper Award.


more

 

RUBAN, Radek.
Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

KUBÁSEK, Miroslav - HŘEBÍČEK, Jiří.
Involving Citizens into Mapping of Illegal Landfills and other civic issues in the Czech Republic. In Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software. San Diego : iEMSS, 2014. 8 pp. 15.6.2014, San Diego.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jak je to s informační hodnotou přírody. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Je rezidenční péče synonymem pro kvalitní život seniorů?. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 201401, no. 01, pp. 26-31.


more

 

RUBAN, Radek.
Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013 - „Reforma soukromého práva“. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, pp. 222-231. 2013, Brno.


more

 

RUBAN, Radek.
K intertemporalitě plné moci. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 17, pp. 593-597.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K ontologickému pojetí kultury. Acta Universitatis Carolinae, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum. ISSN 0567-8293, 2014, vol. 2013, no. 2, pp. 79-90.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K podstatě evoluční ontologie. Olomouc : Burian a Tichák, s.r.o., 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K problému vědeckosti společenských věd. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

RUBAN, Radek.
K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014.


more

 

CHUM, Jiří - NEKUDA, Jaroslav.
Knihovna řízená uživateli? : nahlédnutí do světa vědeckých informací. Veřejná správa, Praha, Ministerstvo vnitra České republiky. ISSN 1213-6581, 2014, vol. XXV/2014, no. 16, pp. 14-15.


more

 

HAJDÍKOVÁ, Táňa - KOMARKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR. In Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 254-261. 2014, Hradec Králové.


more

 

SUCHÁNEK, Petr.
Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků. In Hradecké ekonomické dny 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 146-152. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

PÁPAI, Adam - NĚMEC, Daniel.
Labour market rigidities: A DSGE approach. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings. Olomouc : PalackĂ˝ University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 748-753. 2014, Olomouc.


more

 

PETR, Michal.
Limitations to the Succession of Liability. European Networks Law and Regulation Quaterly. ISSN 2197-4446, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 173 - 175.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka - HRŮZA, Filip.
Local governments and their role in the cultural policies of Central Europe. In Advances in Business and Finance. Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2014. ISBN 978-981-07-5948-3, pp. 72-77. 2014, Singapore.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva.
Logistic Regression: An Option for a Management Research?. In Proceedings of the 13th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2014. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-61-6, pp. 348-356. 16.6.2014, London, UK.


more

 

PAVLÍK, Marek - HRŮZA, Filip.
Lottery as Tool for Financing of Sport – Comparison of European Countries. In Advances in Intelligent Systems Research. Paris : Atlantis Press, 2014. ISBN 978-94-6252-024-0, pp. 89-92. 2014, Shanghai, China.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 279 records, displayed 101 - 130