Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 262

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 5Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 6Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 7Letter T, page 7Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 262 records, displayed 1 - 30

 

RUBAN, Radek.
§ 119. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 616-619.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 127. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 677-683.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 174−184. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 919-948.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva - RUBAN, Radek.
§ 3024. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 2303-2304.


more

 

HALÁS, Marián - KLAPKA, Pavel - TONEV, Petr.
A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

NEMEC, Juraj.
Access to health services in CEE: what has happened after 1989?. In Proceedings of IPSA: 23rd Congress of Political Science. : 2014. pp. 1-11. 2014, Montreal, Canada.


more

 

NEMEC, Juraj - HRONEC, Štefan - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - ŠPAČEK, David.
Accreditation and other factors of supply and demand for high education programmes in the area of public sector management. Life Science Journal, New York, Marsland Press, USA. ISSN 1097-8135, 2014, vol. 11, no. 12, pp. 532-536.


more

 

book coverKAFKOVÁ, Silvie.
Actuarial Approaches to Vehicle Insurance. In Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6648-9, pp. 21-25. 2013, Svratka.


more

 

book coverDOSTÁL, Jakub - KOLÁČEK, Josef.
ADRA a mimořádné události: co děláme, jak a proč?. In Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6713-4, p. 45-57. 2014, Brno.


more

 

BORN, Rainer - GATARIK, Eva.
Against Crowding out the Meaning of Meaning. In Conceptions of Meaning. New York : Nova Science Publishers, 2014. Neuveden, ISBN 978-1-63321-241-1, pp. 89-112.


more

 

KVASNIČKA, Michal.
Agent-based simulation as tool for teaching principles of microeconomics. In The International Conference Hradec Economic Days 2014: Economic Development and Management of Regions. Vyd. 1. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 401-407. 4.2.2014, University of Hradec Králové.


more

 

GUZI, Martin.
An empirical analysis of welfare dependence in the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance. 2014.


more

 

ČERNÍK, Jakub - KUNC, Josef.
Analýza možností regenerace brownfields: příklad Libereckého kraje. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 613-620. 2014, Hustopeče.


more

 

RICHTER, Jiří.
Aplikace modifikovaného neoklasického modelu firmy na české pivovarnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 40-47. 2014, Hradec Králové.


more

 

ŘEZÁČ, Jan.
Are we saving wisely? Default option in behavioural economics. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 76-83. 2014, Šlapanice.


more

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Arguments for and against decentralization in Central and Eastern Europe. In Centralization Decentralization Debate Revisited. Instanbul : Istanbul Policy Center, 2014. Neuveden, ISBN 978-605-4348-77-0, pp. 97-118.


more

 

TONEV, Petr.
Atlas sčítání 2011 (recenze). Praha : 2014. 2 pp. Demografie.


more

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena - URBÁNEK, Tomáš.
Bank Image Structure: The Relationship to Consumer Behaviour. Journal of Competitiveness. ISSN 1804-171X, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 18 - 35.


more

 

DEEV, Oleg.
Banking Integration in Europe: on the Road to the Banking Union. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, pp. 79-86. 2014, Ostrava.


more

 

PODAŘIL, Miloš - SVOBODA, František.
Baumolova choroba: Consilium ekonomů nad strukturálním neduhem. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 58-67.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela - SVIDROŇOVÁ, Mária.
Benefits and Risks of Self-Financing of NGOs - Empirical Evidence from the Czech Republic, Slovakia and Austria. Ekonomie a Management, Technické univerzity v Liberci. ISSN 1212-3609, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 120-130.


more

 

PLAČEK, Michal.
Benchmarking ve vysokém školství:současná zkušenost. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. X, no. 1.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka.
Book Review: Good, Bad and Next in Public Governance: The Winelands Papers 2012. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Slovakia. ISSN 1337-9038, 2014, vol. 7, no. 1, pp. 169-171.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - KREJČÍ, Tomáš - KLUSÁČEK, Petr - DOHNAL, Tomáš - KUNC, Josef.
Brownfields and Tourism: Contributions and Barriers from the Point of View of Tourists. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand? Conference proceeding. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7375-952-0, pp. 59-65. 2014, Křtiny.


more

 

HODINKA, Michal - ŠTENCL, Michael - HŘEBÍČEK, Jiří - TRENZ, Oldřich.
Business Intelligence in Environmental Reporting Powered by XBRL. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., Brno, Mendelova universita. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62/2014, no. 2, pp. 355-362.


more

 

BERNÁ, Zuzana - ŠPALEK, Jiří.
Can Experimental and Behavioral Economics Inform Public Policy? Lesson from a Tax Compliance Experiment. In Proceedings of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2014. ISBN 978-80-7478-534-4, pp. 28-37. 2014, Praha.


more

 

KALINA, Jiří - HŘEBÍČEK, Jiří - BULKOVÁ, Gabriela.
Case study: Prognostic model of Czech municipal waste production and treatment. In Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software. San Diego : iEMSS, 2014. 8 pp. 15.6.2014, San Diego.


more

 

WERTICH, Vojtěch.
Cathodoluminescence textures of hydrothermal vein quartz from the Mokrsko gold deposit, Czech Republic. 2014.


more

 

KAJUROVÁ, Veronika.
CDS Spreads Determinants of European Companies. In 6th International Conference "Economic Challenges in Enlarged Europe" - Conference Proceedings. Tallin : Tallinn University of Technology, 2014. pp. 1-11. 2014, Tallinn.


more

 

REJNUŠ, Oldřich - SMOLÍK, Kamil.
Commodity markets financialization and its impact on the world economy. US-China Law Review, USA, David Publishing Company, USA. ISSN 1548-6605, 2014, vol. 11, no. 7, pp. 911-920.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 262 records, displayed 1 - 30