Studijní programFinance a účetnictví (čtyřleté)

doktorský | prezenční | ESF

Anotace studijního programu

Informace o organizaci studia a příjímacího řízení Vám podá Mgr. Jarmila Šveňhová, oddělení pro akademické záležitosti, vědu, výzkum a doktorské studium: Lipová 41a, 602 00 Brno, Tel. 549497229, e-mail: phd@econ.muni.cz. Témata disertačních prací vypsaná pro rok 2016/2017 jsou zveřejněna na internetových stránkách fakulty: odkaz do nového oknahttp://www.econ.muni.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni-do-doktorskeho-studia/temata-disertacnich-praci/temata-finance