Verbální myšlení

Racionale

Verbální myšlení je schopnost pohotově využívat znalosti pravidel jazyka a jeho slovní zásoby ke komunikaci s ostatními členy dané jazykové skupiny. Je založeno na pochopení struktury a principiálních zákonitostí jazyka jako celku, a to v jeho mluvené i psané podobě. Znalost detailů aktuální pravopisné normy je druhotná.

Je třeba umět rozpoznávat významové vztahy (homonymie, synonymie, vyplývání, negace, argumentová struktura), gramatičnost/negramatičnost výrazů jazyka a pravidla jazyka (systematické spojování části výrazů s jejich gramatickým nebo slovním významem).

Typy položek:


Pro usnadnění orientace v jednotlivých úlohách jsme přidali tyto navigační prvky:

Correct Pokud ikonka po kliknutí zabliká, vybrali jste správnou odpověď!

Wrong V případě, že jste vybrali špatnou odpověď, ikonka se odmítavě zatřese.

Hide Velmi efektivním způsobem řešení úlohy je eliminace nesprávných odpovědí. Pokud některou odpověď identifikujete jako nesprávnou, můžete ji schovat.

Show Tato ikonka vrátí všechny schované odpovědi a zároveň zobrazí návod na vyřešení úlohy.