Press release details

 

08 October 2003
University Campus Bohunice

Masarykova univerzita v Brně pokračuje v intenzivní přípravě výstavby Univerzitního kampusu Bohunice, nového vysokoškolského areálu budovaného v sousedství Fakultní nemocnice Bohunice pro Lékařskou fakultu, Fakultu sportovních studií a část Fakulty přírodovědecké.

Pro první fázi výstavby – stavbu Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT) – bylo 18. července 2003 vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci. Dne 30. září 2003 požádal generální projektant stavby společnost A PLUS Brno na základě zmocnění Masarykovy univerzity o stavební povolení. Ve spolupráci s manažerem projektu akciovou společností Bovis Lend Lease vyhlásila Masarykova univerzita 1. října 2003 obchodní veřejnou soutěž na nabídku generální dodávky ILBIT. Jedná se o obchodní veřejnou soutěž s předkvalifikací, doklady o kvalifikaci mají zájemci předložit Masarykově univerzitě do 10. listopadu 2003. Kvalifikační dokumentaci si doposud vyzvedlo pět renomovaných stavebních firem. Udělení veřejné zakázky a zahájení výstavby ILBIT se předpokládá na jaře příštího roku. V rámci stavby ILBIT budou vybudovány první čtyři pavilony kampusu, uvedení těchto pavilonů do užívání je plánováno na jaro 2005.

Souběžně s pracemi na projektové a inženýrské přípravě ILBIT probíhají práce na dokumentaci pro územní řízení zbývajících částí školské části kampusu, pro které byl přijat název Akademický výukový a výzkumný areál (AVVA). Na územně technické řešení areálu naváží jednání s dotčenými subjekty, orgány města Brna a orgány státní správy, návrh na vydání územního rozhodnutí pro Akademický výukový a výzkumný areál bude podán v prosinci tohoto roku. Výstavba Akademického výukového a výzkumného areálu by měla být zahájena tzv. Modrou etapou (dalších 6 pavilonů UKB + informační centrum + inženýrské sítě) na podzim příštího roku.

Podrobnější informace o projektu včetně inzerátu o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na nabídku generální dodávky ILBIT naleznete na link to a new windowhttp://www.kampus-brno.cz.

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Richter, ředitel pro výstavbu UKB
Telefon: 542 128 408
E-mail: richter@rectdotmunidotcz

Příloha:
Zpráva o rekonstrukci areálu Kotlářská

1. září 2003 začala v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici, po nezbytných projekčních a přípravných pracích, první etapa rozsáhlé rekonstrukce areálu. Generálním dodavatelem je firma Komfort, a. s. z Brna. Rekonstrukce je součástí rozsáhlého a ambiciózního Rozvojového programu MU. V této etapě budou rekonstruovány první dva objekty, s jejich předáním do opětovného plného užívání se počítá již v prvním čtvrtletí příštího roku.

Postupné provádění celkové rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty je plánováno až do konce roku 2006 s celkovou investicí převyšující 0,5 miliardy Kč. Umožní soustředit v areálu Přírodovědecké fakulty všechny obory s výjimkou těch, které budou přemístěny do nově budovaného kampusu MU v Bohunicích. Na Kotlářské tedy zůstanou obory matematika, fyzika, geologie a geografie, v novém kampusu budou umístěny chemie a biologie. Rekonstrukce probíhá za plného provozu fakulty, což klade mimořádné nároky jak na generálního dodavatele, tak i na uživatele.

V rámci rekonstrukce budou obnoveny všechny inženýrské sítě, na současný standard budou přebudovány pracovny, laboratoře, posluchárny i seminární místnosti včetně vybavení nejmodernější audiovizuální technikou. Kromě toho bude přímo v areálu postaveno nové informační centrum, které bude studentům i učitelům poskytovat kompletní informační služby od vlastního vypůjčování odborné literatury a poskytování elektronických informačních služeb, přes vybudování odpovídajícího zázemí pro soustavné studium v podobě studoven až po možnost přípravy vlastních audiovizuálních prezentací.

V průběhu rekonstrukce musí generální dodavatel řešit celou řadu neobvyklých úloh, jako byl například transport a uskladnění unikátní zkamenělé kostry pravěkého dinosaura vážící téměř 1 tunu, jehož cena byla pro účely pojištění odhadnuta na 2 miliony korun, vědecká hodnota je však nevyčíslitelná.

Pozitivním rysem také bude, že Přírodovědecká fakulta zachová po ukončení rekonstrukce dosavadní trend otevírání se veřejnosti. Budou zpřístupněny některé významné sbírkové fondy a zůstane zachován i přístup do Botanické zahrady včetně skleníků.

doc. Josef Zeman
proděkan Přírodovědecké fakulty