Event details

 

13 April 2012
Eating disorders

Termín od: 13. 4. 2012 10.00 hod.


Odborný seminář na téma: Poruchy příjmu potravy na odd. 24 Psychiatrické kliniky FN Brno


Text zprávy: 1. MUDr. Palčíková, PK LF MU a FN Brno:
Uvedení do problematiky poruch příjmu potravy (PPP)
2. MUDr. Perna, PK LF MU a FN Brno: Terapeutický program pro pacienty s PPP na odd. 24
3. Mgr. Dufek, PK LF MU a FN Brno:
Kazuistika


Místo konání: Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, budova G, I. patro

Webová adresa: link to a new windowhttp://psychiatrie.med.muni.cz

Pořádající pracoviště: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Pořádající osoba: Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Jiný pořadatel: ČLK

Venue

Department of Psychiatry Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno

Organized by

Responsibility

Further information, photos or videos on the event