Press release details

 

23 February 2012
Čeští vědci se stávají součástí evropské sítě center pro strukturní biologii (Czech only)

Převrat v biomedicínských vědách je dnešním dnem zase o krok blíž, spouští se nová evropská infrastruktura pro oblast strukturní biologie, Instruct. Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita (CEITEC MU) k projektu přistupuje jako jediný partner za Českou republiku. Česko je přitom mezi prvními osmi státy, které Instruct zakládají. Díky tomu všichni čeští vědci z oboru strukturní biologie budou moci využívat jedinečné technologie a unikátní zařízení ve všech zapojených státech. Statut přidruženého národního centra Instruct bude mít přitom Česká integrovaná infrastruktura pro strukturní biologii, která spojuje Laboratoře strukturní biologie centra CEITEC a Centrum molekulární struktury centra BIOCEV.

Further information, photos or videos on the event