Event details

 

05 - 11 August 2012
Summer School of ICT Law

Ústav práva a technologií PrF MU pořádá ve spolupráci s partnerskými pracovišti z univerzit v Göttingenu a Pécsi tradiční letní školu práva ICT - letos již posedmé. Výběrová akce se uskuteční v termínu 5. 8. - 11. 8. 2012 v rakouském Rax an der Reichenau.

Účastnický poplatek pro studenty, který zahrnuje odborný program, ubytování a stravu, činí 400 EUR, přičemž vybraným studentům jej bude možno uhradit formou mimořádného stipendia. Tematicky se pak letní škola bude věnovat aktuálním otázkám práva informačních a komunikačních technologií, jako např. právo duševního vlastnictví v informačních sítích, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, ochrana osobních údajů online a další.

Veškeré informace, i s předběžným programem a přihlašovacím formulářem, budou dostupné v průběhu dubna na webových stránkách Ústavu práva a technologií PrF MU link to a new windowwww.cyber.law.muni.cz.

Venue

Rax an der Reichenau

Organized by

Further information, photos or videos on the event