Press release details

 

16 May 2012
Rektor Masarykovy univerzity ocenil úspěšné vědce i nadějné studenty (Czech only)

Celkem 11 nejlepších studentů nebo čerstvých absolventů doktorských a magisterských studijních programů Masarykovy univerzity (MU) dnes obdrželo cenu z rukou rektora. V rámci tradičního Dies academicus byl oceněn také nejlepší sportovní výkon a významný umělecký počin. Dlouholeté pracovní zásluhy vedoucího Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU Ivo Pospíšila ocenil rektor Stříbrnou medailí a Cenu rektora za významný tvůrčí čin obdržela letos díla dvě.

U příležitosti akademického svátku Dies academicus v aule právnické fakulty vystoupil rektor MU Mikuláš Bek s projevem k akademické obci. Upozornil na nepříznivý vývoj českého vysokého školství, který povede k výraznému poklesu úrovně veřejných vysokých škol.

„Pokud bude pokračovat trend poklesu financování vysokého školství a tlak na rychlé snižování počtu studentů zejména v magisterských a doktorských studijních programech, zhorší se už beztak nízká konkurenceschopnost českých veřejných vysokých škol jak v mezinárodním měřítku, tak ve vztahu k domácím soukromým vysokým školám, které využijí neuspokojenou poptávku po vzdělání,“ uvedl Mikuláš Bek ve svém projevu.

Cenu za významný tvůrčí čin si odnesl tým autorů pod vedením Jana Preislera z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU za patent vynálezu nového způsobu tvorby aerosolu, tedy směsi částic v plynu, který lze využít pro snadnou a rychlou analýzu obsahu vybraného prvku v kapalině. Stejnou cenu převzal také autor inovativní učebnice Vnitřní lékařství Miroslav Souček.

Further information, photos or videos on the event