Press release details

 

31 May 2012
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity vystaví slavný rukopis otce genetiky (Czech only)

Originál rukopisu Gregora Johanna Mendela vystaví od 3. června Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. Spis Pokusy s rostlinnými hybridy, kterým Mendel položil základy nového vědního oboru genetika, si veřejnost bude moci prohlédnout v rámci výstavy Skvosty starobrněnského opatství. Výstava potrvá do 30. června.

Rukopis, jenž se letos díky diplomatickému vyjednávání po 25 letech vrátil z Německa do České republiky, představí muzeum veřejnosti v neděli poprvé. V tento den bude vstup do muzea přes baziliku Nanebevzetí panny Marie na Mendlově náměstí, kde se také v 9 hodin uskuteční bohoslužba na poděkování za dar života G. J. Mendela.

Výstava Skvosty starobrněnského opatství bude dále prezentovat nejzajímavější exponáty z depozitů Augustiniánského opatství, kde otec genetiky působil. K vidění budou liturgické předměty hlavně z 19. století. Chybět nebudou ani součásti oděvu, které opat Mendel sám oblékal.

Akce se uskuteční jako součást letošních oslav 190. výročí narození G. J. Mendela. V jejich rámci mj. navštíví Masarykovu univerzitu také tři držitelé Nobelovy ceny – objevitel DNA James Watson, Tim Hunt či Gunter Blobel. Přijedou na výroční cyklus přednášek Mendel Lectures, které organizátoři připravují na začátek října.

Further information, photos or videos on the event