Press release details

 

25 June 2012
Masarykova univerzita získala z EU peníze na rozvoj transferu technologií (Czech only)

Zvýšit šance na uplatnění vědeckých výsledků v praxi umožní projekt Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT MU), na který univerzita získala 55 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem pracoviště je během tříletého projektu, který byl zahájen letos v červnu, zprofesionalizovat podporu výzkumníků při hledání konkrétního uplatnění výstupů vědecké činnosti a rozšířit počet klientů, jimž centrum poskytuje své odborné služby.

„První překážkou na cestě k využití vědeckých výsledků v praxi je často situace, kdy vědec ponořený do řešení problému či úkolu nevěnuje dostatečnou pozornost možnostem, jak využít svých výsledků v praxi,“ řekla ředitelka CTT MU Eva Janouškovcová. A právě hledání uplatnění vědeckých výstupů a navázání užší spolupráce s podnikatelským sektorem je oblastí, ve které umí odborníci z centra vědcům výrazně pomoci.

V rámci realizovaného projektu proto budou speciálně vyškolení pracovníci pomáhat s vyhledáváním možností aplikace výsledků konkrétních vědeckých týmů. Projekt počítá i s vytvořením podmínek pro to, aby některé výsledky mohly být převedeny do podoby např. funkčních vzorků nebo prototypů. „Současně chceme umožnit vědcům získat konkrétní zkušenosti s transferem technologií na zahraničních pracovištích, která se této činností dlouhodobě věnují,“ doplnila Janouškovcová.

CTT MU vzniklo jako univerzitní pracoviště v lednu 2005. Mezi hlavní náplň jeho činnosti patří ochrana duševního vlastnictví například formou správy patentů a užitných vzorů. Současně se pracoviště věnuje také zprostředkovávání zakázek a vytěžování technologií. Aktuálně spolupracuje s přibližně 50 týmy. Do konce května 2015 by se měl počet vědců, jimž centrum poskytuje své služby, zvýšit až na 200.

CTT MU spravuje 60 patentových přihlášek, udělených patentů nebo užitných vzorů, nejčastěji v oborech chemie, biologie a fyzika. V předchozích letech získali vědci z Masarykovy univerzity například patent na nový způsob analýzy kovů obsažených v kapalných vzorcích, metodu určení prognózy chronické lymfatické leukémie, na regulaci tvorby biomasy v rostlinách, plazmovou tužku či za objev důležitých vlastností rostlinného alkaloidu makarpinu.

Further information, photos or videos on the event