Kalendář akcínahoru Červenec 2016
19.6.–7.7.2016
28.6.–1.7.2016
3.–14.7.2016
 • Letní škola nizozemštiny Comenius
  Ve dnech 3.7. – 14.7. 2016 pořádá sekce nederlandistiky při Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Letní školu nizozemštiny Comenius.Tématem...více
10.–15.7.2016
11.–15.7.2016
16.7.–13.8.2016
18.–22.7.2016
18.–22.7.2016
nahoru Srpen 2016
4.8.2016
 • Jazzový večer
  Jazzový večer aneb možná vykvete i viktorie královská.Oblíbená akce pro milovníky jazzu, občerstvení, dámy a pánové v extravagantních kloboucích, s nazdobenými...více
26.–28.8.2016
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky
  Ve dnech 26. 8. – 28. 8. 2016 pořádá Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání PdF MU 21. ročník mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky...více
nahoru Září 2016
září 2016
 • Hodnoty v literatuře a umění III.
  Tradiční axiologická mezinárodní konference je koncipována jako metodologický nástroj studia hodnot a hodnocení ve vytváření artefaktů, zejména v krásné...více
1.–3.9.2016
1.–4.9.2016
2.–9.9.2016
5.–9.9.2016
7.–9.9.2016
 • Nucleic Acids and Immunity
  This conference on Nucleic Acids and Immunity is the first of a series of three, funded by the EU under Framework 7, which will focus on build a synergistic...více
8.–9.9.2016
 • Konference 70 ve zdraví
  Při příležitosti 70. výročí naší fakulty a pod záštitou pana děkana Jiřího Němce pořádáme vědeckou konferenci 70 ve zdraví. Konference bude probíhat ve...více
8.–9.9.2016
9.–16.9.2016
10.9.2016
12.–16.9.2016
12.–16.9.2016
 • Study Skills in English Course
  Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá od 12. do 16. 9. 2016 týdenní intenzivní kurz rozvíjející studijní dovednosti v anglickém jazyce.Studenti...více
13.–15.9.2016
15.–17.9.2016
 • Konference SinFonIJA 9
  SinFonIJA is a formal linguistics conference organized each year bya different institution in the area of former Yugoslavia andAustria-Hungary. The theme...více
15.9.2016
20.9.2016
21.9.2016
30.9.2016
30.9.2016
 • Univerzitní osmy Brno - MU x VUT
  Druhý ročník obnovené tradice závodu univerzitních osmiveslic mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým se bude konat v pátek 30. září od...více
nahoru Říjen 2016
říjen 2016
4.10.2016
11.–13.10.2016
12.–15.10.2016
13.10.2016
19.10.2016
20.–23.10.2016
25.10.2016
nahoru Listopad 2016
1.–4.11.2016
 • Prezentace MU na Gaudeamus v Brně
  Prezentace Masarykovy univerzity na největším českém veletrhu vzdělání Gaudeamus v Brně. Uchazeči o studium získají informace o tom, jaké obory se na našich...více
4.11.2016
8.–9.11.2016
11.–20.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
 • Lukešův den
  Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Ústav mikrobiologie a imunologie FVL VFU Brno, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,...více
22.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
25.–26.11.2016
29.11.2016
 • Ples studentů Masarykovy univerzity
  Již IV. ročník Plesu studentů Masarykovy univerzity, organizovaný Masarykovou studentskou unií (MUNIÍ), ve spolupráci se SKAS MU, se uskuteční v úterý...více
nahoru Prosinec 2016
7.12.2016
 • Česko-slovenská konference
  Tradiční česko-slovenská konference s názvem Český a slovenský kulturně-politický prostor (Vzájemnost a nevzájemnost, vstřícnost a resistence, pasivita...více
7.12.2016
13.12.2016
 • Zajímavé kazuistiky
  Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno pořádá přednášku Zajímavé kazuistikyPo přednášce následuje diskuzekdy: 22.11. 2016,zač....více