Kalendář akcínahoru Září 2016
září 2016
 • Hodnoty v literatuře a umění III.
  Tradiční axiologická mezinárodní konference je koncipována jako metodologický nástroj studia hodnot a hodnocení ve vytváření artefaktů, zejména v krásné...více
1.–3.9.2016
1.–4.9.2016
2.–9.9.2016
5.–9.9.2016
7.–9.9.2016
 • Nucleic Acids and Immunity
  This conference on Nucleic Acids and Immunity is the first of a series of three, funded by the EU under Framework 7, which will focus on build a synergistic...více
8.–9.9.2016
 • Konference 70 ve zdraví
  Při příležitosti 70. výročí naší fakulty a pod záštitou pana děkana Jiřího Němce pořádáme vědeckou konferenci 70 ve zdraví. Konference bude probíhat ve...více
8.–9.9.2016
9.–16.9.2016
9.–10.9.2016
 • Jurisprudence 2016
  The international conference "Jurisprudence 2016" will focus on current issues of jurisprudence, especially on the question of its nature as a (social)...více
10.9.2016
12.–16.9.2016
12.–16.9.2016
 • Study Skills in English Course
  Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá od 12. do 16. 9. 2016 týdenní intenzivní kurz rozvíjející studijní dovednosti v anglickém jazyce.Studenti...více
12.–13.9.2016
13.–15.9.2016
15.–17.9.2016
 • Konference SinFonIJA 9
  SinFonIJA is a formal linguistics conference organized each year bya different institution in the area of former Yugoslavia andAustria-Hungary. The theme...více
15.9.2016
15.9.2016
 • Církev a stát 2016
  22. ročník konference na téma Církev a stát, tentokrát s podtitulem "Potřebujeme nový zákon o církvích (?)"více
15.9.2016
 • OpenDay 2016
  I v tomto roce chystá Masarykova univerzita speciální den otevřených dveří pod názvem OpenDay, který se uskuteční ve čtvrtek 15. září. Zájemci o studium...více
19.9.2016
20.9.2016
20.–22.9.2016
20.9.2016
21.9.–30.11.2016
 • Sebeobrana pro vozíčkáře na FSpS
  Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Vás srdečně zve na kurz Sebeobrana pro vozíčkáře. Účast v kurzu doporučujeme osobám z řad studentů a...více
22.–23.9.2016
26.9.2016
30.9.2016
30.9.2016
 • Univerzitní osmy Brno - MU x VUT
  Druhý ročník obnovené tradice závodu univerzitních osmiveslic mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým se bude konat v pátek 30. září od...více
30.9.2016
30.9.2016
 • Noc vědců na Filozofické fakultě MU
  Srdečně zveme celou fakultní veřejnost k účasti na akci Noc vědců 2016. Do této akce se v letošním roce poprvé přidala i Filozofická fakulta MU a zapojeným...více
nahoru Říjen 2016
říjen 2016
4.10.2016
4.–6.10.2016
5.10.2016
 • The Seminar Series: II) Law and Art
  The Seminar Series in Social Sciences and Humanities are organized by Faculties of Masaryk University in order to bring together the multiplicity of disciplines...více
5.10.2016
6.–7.10.2016
 • Variety is the Password
  The 2-day seminar for teachers and doctor students will focus on approaches to teaching based on principles from andragogy, Bloom’s taxonomy of learning,...více
7.10.2016
10.10.2016
11.–13.10.2016
12.–15.10.2016
12.–14.10.2016
 • Grants Week 2016
  High-quality research at Masaryk University is funded mostly through the research grant competitions. The money received through the successful projects...více
13.10.2016
14.10.2016
17.–20.10.2016
 • Autumn School of Legal Writing
  The "Autumn School of Legal Writing" organised by the Faculty of Law, Masaryk University, in cooperation with the Goethe Institut, European Academy of...více
18.–19.10.2016
19.10.2016
20.–23.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
25.10.2016
27.–11.10.2016
nahoru Listopad 2016
1.–4.11.2016
 • Prezentace MU na Gaudeamus v Brně
  Prezentace Masarykovy univerzity na největším českém veletrhu vzdělání Gaudeamus v Brně. Uchazeči o studium získají informace o tom, jaké obory se na našich...více
4.11.2016
4.11.2016
 • Závislosti a schizofrenie
  Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno pořádá přednášku ZÁVISLOSTI A SCHIZOFRENIEpřednášející:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D., Farmakologický...více
8.–9.11.2016
10.–11.11.2016
 • Dny práva 2016
  Právnická fakulta MU pořádá již 10. ročník mezinárodní vědecké konference Dny práva 2016. Konference nabízí tradiční možnost setkání akademiků s odborníky...více
11.–20.11.2016
14.–18.11.2016
 • Týden humanitních věd 2016
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO uspořádáním Týdne humanitních věd. Program...více
16.11.2016
17.11.2016
 • Lukešův den
  Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Ústav mikrobiologie a imunologie FVL VFU Brno, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,...více
22.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
25.–26.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
26.11.2016
 • Škola dřepu
  KDY: Sobota 26. 11. 2016, 8:00 - 17:00 hodin (8 vyučovacích hodin)KDE: Univerzitní kampus Bohunice, Fakulta sportovních studií MU, Kamenice 5, Brno, budova...více
29.–30.11.2016
 • Konference Mefanet 2016
  10. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborůvíce
nahoru Prosinec 2016
2.12.2016
2.12.2016
 • C o nového v Ergoterapii?
  Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno pořádá přednášku CO NOVÉHO V ERGOTERAPII?přednášející:Kateřina Müllerová, DiS, PK FN...více
6.12.2016
 • Ples studentů Masarykovy univerzity
  Již IV. ročník Plesu studentů Masarykovy univerzity, organizovaný Masarykovou studentskou unií (MUNIÍ), ve spolupráci se SKAS MU, se uskuteční v úterý...více
7.12.2016
 • Česko-slovenská konference
  Tradiční česko-slovenská konference s názvem Český a slovenský kulturně-politický prostor (Vzájemnost a nevzájemnost, vstřícnost a resistence, pasivita...více
7.12.2016
9.12.2016
13.12.2016
 • Zajímavé kazuistiky
  Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno pořádá přednášku Zajímavé kazuistikyPo přednášce následuje diskuzekdy: 22.11. 2016,zač....více
16.12.2016
 • Psychiatrie a neurologie
  Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno pořádá přednášku PSYCHIATRIE A NEUROLOGIEpřednášející:Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., 1....více