Kalendář akcínahoru Říjen 2015
únor–prosinec 2015
 • Studentský vědecký klub MU
  Prostor pro setkávání a sdílení všeho, co se týká vědy. Prostor, kde se studenti MU mohou setkat se studenty z jiných oborů a navázat nejen vědeckou spolupráci,...více
21.5.–4.10.2015
30.9.–3.10.2015
1.–2.10.2015
1.–3.10.2015
5.–9.10.2015
6.–8.10.2015
6.–8.10.2015
 • Více Masaryků do světa
  Přijďte se seznámit s možnostmi studia a praxe v zahraničí, které se vám jako studentům Masarykovy univerzity otevírají. Připravena je série přednášek...více
6.–7.10.2015
6.–7.10.2015
7.10.2015
 • Jarmark spolků 2015
  Hledáš mimoškolní aktivity, které tě budou bavit, rozvíjet a ještě ti přinesou spoustu zkušeností a nové přátele? Pak neváhej a přijď na Jarmark spolků...více
8.–9.10.2015
9.–10.10.2015
10.10.2015
12.–14.10.2015
14.–15.10.2015
14.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
16.10.2015
19.–21.10.2015
 • Podzimní škola
  Milí studenti, rádi bychom vás pozvali na AUTUMN SCHOOL, 19. – 21. října 2015v rámci projektu“ Mezigenerační kontext mezi prarodiči a vnoučaty se speciálními...více
22.–25.10.2015
23.–25.10.2015
24.10.2015
nahoru Listopad 2015
listopad 2015
3.–6.11.2015
3.–4.11.2015
 • X. Brněnské hematologické dny
  Česká hematologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Fakultní nemocnicí Brno, Českou leukemickou...více
6.–8.11.2015
9.11.2015
9.11.2015
10.–12.11.2015
17.11.2015
 • Sedmnáctý studentský 2015
  Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš BekSpolek absolventů a přátel Masarykovy univerzitya Nadační fond studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzitysi...více
18.–20.11.2015
18.–19.11.2015
 • Dny práva 2015
  Právnická fakulta MU pořádá již 9. ročník mezinárodní vědecké konference Dny práva 2015. Konference nabízí tradiční možnost setkání akademiků s odborníky...více
19.11.2015
19.11.2015
25.–26.11.2015
 • Konference Mefanet 2015
  9. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů, Brno, 25.-26. listopadu...více
26.11.2015
27.–28.11.2015
 • Cyberspace Conference 2015
  Multioborová mezinárodní konference humanitních vědních oborů zabývajících se problematikou informačních sítí.Konference je organizována Ústavem práva...více
nahoru Prosinec 2015
1.12.2015
8.12.2015
11.12.2015
 • Depotní antipsychotika
  Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno pořádá seminář Depotní antipsychotika – všem a navždy?speaker: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.,...více
12.12.2015