Kalendář akcínahoru Září 2014
24.10.2013–24.10.2014
 • Vliv mnohojazyčnosti na psaný projev
  Významná akce na Pedagogické fakultě MU v roce 2013Cílem konference je představení výsledků výzkumu procesu psaní u žáků, jejichž mateřštinou je čeština...více
červenec 2014–květen 2015
 • Mezinárodní soutěž Best of Biotech
  Studenti i výzkumníci z Masarykovy univerzity mají možnost přihlásit se do 7. ročníku mezinárodní soutěže Best of Biotech o nejlepší business plán z oblasti...více
16.7.–28.9.2014
2.–4.9.2014
 • Hodnoty v literatuře a v umění
  Konference bude zaměřena na studium axiologických otázek v literatuře av umění. Předpokladá se účast vědeckých pracovníků z řady evropských zemí.více
3.9.2014
 • Sympózium klinické psychologie
  14:00 - 15:30 přednáška na téma:Handwriting via computerized evaluation system 16:00 - 18:00 seminář na téma:The secrets of Developmental Coordination...více
4.–7.9.2014
7.–9.9.2014
 • Morphology 2014
  Česká anatomická společnost, Česká histo a cytochemická společnost, pod záštitou prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., děkana LF MUpořádá konferenci s mezinárodní...více
8.–12.9.2014
8.–12.9.2014
9.–12.9.2014
10.9.2014
11.–12.9.2014
11.9.2014
 • Církev a stát
  20. ročník konference Církev a stát, tentokrát s podtitulem "Právní postavení duchovních a autonomie církví".více
11.–12.9.2014
11.9.2014
 • Speciální den otevřených dveří
  Náš den otevřených dveří je doopravdy speciální. Program pro tebe připravili současní studenti, informace ti budou předávat výhradně oni, takže se jich...více
12.–19.9.2014
12.9.2014
12.9.2014
15.9.2014
 • Slavnostní otevření projektu CVIDOS
  Slavnostní otevření projektu CVIDOS za účasti významných hostů z akademické, politické i kulturní sféryse uskuteční v pondělí 15. 9. 2014 od 13 hodin v...více
15.9.2014
15.–19.9.2014
17.9.2014
18.–20.9.2014
19.9.2014
19.9.2014
23.9.2014
23.–25.9.2014
24.9.2014
24.9.–19.11.2014
25.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
 • Věda a výzkum v ošetřovatelství
  Katedra ošetřovatelství LF MU Brno pořádá v rámci projektu IGA MZ ČR mezinárodní sympozium Implementace mezinárodní klasifikace systému ošetřovatelských...více
26.9.2014
28.9.–1.10.2014
 • System of Financial Law
  The Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern EuropeandFaculty of...více
29.9.–3.10.2014
nahoru Říjen 2014
2.10.2014
4.10.2014–16.5.2015
9.–10.10.2014
 • Fáze neuropsychologické rehabilitace
  Psychologická neurorehabilitace je stále více nezbytnou součástí práceklinického psychologa. Specializace německé neurorehabilitační školy jepověstná svou...více
9.–10.10.2014
10.10.2014
 • Central European DNA Repair Meeting
  Central European DNA Repair Meeting - kde: Mendelovo muzeum – refektářkdy: 10:00 – 16:00Akce je určena pro studenty lékařství, biologie, doktorandy, postdoktorandy...více
10.10.2014
10.10.2014
 • Kreativita v právu
  Tématem konference je kreativita v právu, a to v návaznosti na aktuální otázky právní teorie. Zejména se jedná o témata spjatá s oblastí kritického právního...více
13.10.2014
15.–18.10.2014
16.–17.10.2014
17.10.2014
 • Ergoterapie v psychiatrii
  Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno a Česká lékařská komora pořádají přednášku Ergoterapie v psychiatriivystoupí:...více
21.10.2014
21.10.2014
22.–24.10.2014
23.–26.10.2014
nahoru Listopad 2014
listopad 2014
4.–5.11.2014
 • IX. Brněnské hematologické dny
  Interní a hemato-onkologická klinika FN Brno pořádá ve spolupráci s LF MU BrnoIX. Brněnské hematologické dny kde: v Hotelu International Brno, Husova...více
6.–7.11.2014
 • Brněnské neurochirurgické dny
  Dovolujeme si Vás pozvat na 7. ročník Brněnských neurochirurgických dnů, které se budou konat ve dnech 6. - 7. listopadu 2014 ve Velkých Bílovicích pod...více
7.–9.11.2014
7.–8.11.2014
9.–11.11.2014
11.–12.11.2014
12.–14.11.2014
19.–21.11.2014
 • Laetae segetes IV
  Mezinárodní konference, na které budou prezentovat výsledky své práce studenti doktorského studia. Tato akce naváže na podobná setkání v letech 2005, 2007,...více
19.–20.11.2014
 • Dny práva 2014
  Právnická fakulta MU pořádá již 8. ročník mezinárodní vědecké konference Dny práva 2014. Konference nabízí tradiční možnost setkání akademiků s odborníky...více
20.–21.11.2014
20.–21.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.–21.11.2014
22.11.2014
 • Vl. konference Akutně.cz
  VI. konferenci AKUTNĚ.CZ Již tradiční akci pořádá Karim FN Brno ve spolupráci s Čsarim, LF MU BRNO a MefanetBližší údaje budou upřesněnyvíce
25.–26.11.2014
26.–27.11.2014
 • Konference Mefanet 2014
  Institute of Biostatistics and Analyses pořádá již 8. ročník konference lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR MEFANET 2014...více
26.–27.11.2014
 • 8. ročník konference MEFANET 2014
  8. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Vedle obecných aspektů...více
26.11.2014
28.11.2014
28.–29.11.2014
 • Conference Cyberspace 2014
  Multioborová mezinárodní konference humanitních vědních oborů zabývajících se problematikou informačních sítí.Konference je organizována Ústavem práva...více
30.11.2014
nahoru Prosinec 2014
prosinec 2014
prosinec 2014
2.12.2014
4.12.2014
4.–6.12.2014