Katedra teorie programování

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Fakulta informatiky
Katedra teorie programování
Korespondenční adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Sídlo:Botanická 554/68a, Ponava, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Fax:549 49 1820

Vedoucí pracoviště:
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.