Department of Computer Systems and Communications

Total number of projects in 2016: 11


Advancing cryptanalytic methods through evolutionary computing (GA16-08565S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Big Data Analytics for Unstructured Data (GA16-18889S)
MU Investigator:Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu (GBP103/12/G084)
MU Investigator:Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
DysHelper – nástroj pro testování přístupnosti webu a jeho automaticky personalizovaná úprava pro uživatele s dyslexií (MUNI/33/01/2016)
MU Investigator:RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:4/2016 - 8/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování (MUNI/M/1867/2014)
MU Investigator:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Assoc. Prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., Assoc. Prof. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Nový předmět "Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics" (MUNI/FR/1145/2015)
MU Investigator:Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Příprava podkladů pro nový předmět Pokročilé programování v C++ (MUNI/FR/1540/2015)
MU Investigator:RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Příprava podkladů pro předmět PB071 Úvod do jazyka C (MUNI/FR/1241/2015)
MU Investigator:Bc. Roman Lacko
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Randomness Testing Toolkit - nástroj pro automatické testování náhodnosti binárních dat pomocí statistických baterií (MUNI/33/05/2016)
MU Investigator:RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:4/2016 - 3/2017
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more