Department of Computer Systems and Communications

Total number of projects in 2015: 11


Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení (CZ.1.07/2.2.00/28.0041)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Michal Brandejs, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:6/2012 - 5/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu (GBP103/12/G084)
MU Investigator:Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
Dyschnet - Dynamické plánování a rozvrhování výpočetních a síťových zdrojů (GAP202/12/0306)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., Assoc. Prof. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Efektivní vyhledávání v rozsáhlých biometrických datech (VG20122015073)
MU Investigator:Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Security Research for the Needs of the State 2010-2015 (2010-2015)
more
Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování (MUNI/M/1867/2014)
MU Investigator:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Assoc. Prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., Assoc. Prof. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Inovace předmětu Project Management na Fakultě informatiky MU (MUNI/FR/1682/2014)
MU Investigator:RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Obohacení výuky v oblasti Software Quality na FI MU (MUNI/FR/1636/2014)
MU Investigator:Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vytvoření výzkumného týmu a mezinárodního konzorcia pro počítačový model buňky sinice (CZ.1.07/2.3.00/20.0256)
MU Investigator:Prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:4/2012 - 3/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more