Department of Computer Graphics and Design

Head:Assoc. Prof. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Professors:Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Associate Professors:Assoc. Prof. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Assistant Professors:Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Lecturers:MgA. Helena Lukášová, ArtD.
MgA. Jana Malíková
Mgr. Jiří Víšek
Non-academic Staff:Helena Dvořáčková (secretary)
Emeriti professors
Prof. Ing. Ivo Serba, CSc.
External Teachers
Mgr. Jan Byška
Mgr. Jan Čejka
Mgr. Martin Dostál, Ph.D.
Mgr. Zdenek Eichler
Bc. Zuzana Ferková
Bc. Katarína Furmanová
Bc. Pavlína Gelnarová
Mgr. Radek Gomola
MgA. Radovan Hakl
Mgr. BcA. Robert Král, Ph.D.
Mgr. Martin Líška
Mgr. Lukáš Pevný
MgA. Anna Ronovská
MgA. Rudolf Růžička
Patrik Slamka
Kateřina Spáčilová
Ema Šturalová
Jiří Vesecký
Mgr. Michal Vinkler
MgA. Josef Víšek
Mgr. Markéta Žáčková
Students in Doctoral Degree Programmes

The total number of doctoral students: 17

Student lists are not publicly available. You can log in to view the list.

External People
Mgr. Igor Chalás
Mgr. Lukáš Kalčok
Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
RNDr. Ing. Tomáš Majtner
MgA. Anna Ronovská
RNDr. Ondřej Strnad