Department of Computer Graphics and Design

Head:Assoc. Prof. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Professors:Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Associate Professors:Fotios Liarokapis, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Assistant Professors:Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Lecturers:MgA. Helena Lukášová, ArtD.
MgA. Jana Malíková
Mgr. Jiří Víšek
Non-academic Staff:Helena Dvořáčková (secretary)
Emeriti professors
Prof. Ing. Ivo Serba, CSc.
External Teachers
RNDr. Jan Byška
Mgr. Jan Čejka
Mgr. Martin Dostál, Ph.D.
RNDr. Zdenek Eichler
Bc. Zuzana Ferková
Bc. Pavlína Gelnarová
Mgr. Radek Gomola
MgA. Radovan Hakl
Martin Havlíček
RNDr. Adam Jurčík
Bc. David Kouřil
Mgr. BcA. Robert Král, Ph.D.
Mgr. Martin Líška
Jakub Matlovič
Pavel Mišove
Mgr. Lukáš Pevný
MgA. Anna Ronovská
Mgr. Peter Rozum
MgA. Rudolf Růžička
Bc. Miloš Selečéni
MgA. Kateřina Spáčilová
Jiří Vesecký
Hana Vespalcová
MgA. Josef Víšek
Mgr. Markéta Žáčková
Students in Doctoral Degree Programmes

The total number of doctoral students: 16

Student lists are not publicly available. You can log in to view the list.

External People
Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
RNDr. Ing. Tomáš Majtner
Mgr. Matěj Málek
Bc. Mário Mertin
RNDr. Marek Vinkler, Ph.D.