Studijní oddělení

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Fakulta informatiky
Studijní oddělení
Korespondenční adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Sídlo:Botanická 554/68a, Ponava, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1816, 1818
Fax:549 49 1820
E-mail:studijni@fidotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.fi.muni.cz/contacts/office_for_studies.xhtml.cs

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Simona Davidová