Why study at MU? (Czech only)

Masarykova univerzita je nejžádanější vysokou školou v České republice a díky svému dynamickému rozvoji patří mezi nejprestižnější vzdělávací instituce ve střední Evropě. To ale nejsou všechny důvody, proč si MU již několik let drží prvenství v počtu podaných přihlášek.

 • 1. Široká nabídka 1400 studijních oborů

  Nejtěžším úkolem v přijímacím řízení není ani tak složit zkoušky, ale umět si vybrat z nabídky.

  Uchazeči o studium mohou vybírat z velmi široké nabídky oborů od přírodovědných až po humanitní. MU nabízí studium bakalářské, magisterské pětileté (např. obor Právo), navazující magisterské, doktorské i státní rigorózní zkoušky. Studium probíhá ve formě prezenční nebo kombinované.

  Řada studentů na Masarykově univerzitě studuje i dva a více oborů najednou. Nejčastěji formou dvouoborů – včetně mezifakultních – nebo formou více souběžných studií. Podrobnosti naleznete v našem slovníčku pojmů.

 • 2. Výběr volitelných předmětů ze všech fakult MU

  Volba studijního oboru vás neomezí na celou dobu studia. Na MU si můžete studijní plány uzpůsobit svým potřebám a zájmům.

  Na Masarykově univerzitě se při studiu nemusíte zaměřit jen na jednu oblast. Fakulty MU nabízejí širokou škálu předmětů, které nejsou vyhrazeny jen pro kmenové studenty. Díky odkaz do nového oknakreditnímu systému ECTS a možnostem Informačního systému MU (IS MU) tak můžete svůj studijní plán pohodlně obohatit o poznatky z jiných odvětví.

  Všechny předměty můžete již nyní prozkoumat v odkaz do nového oknakatalogu předmětů či ve studijních katalozích jednotlivých fakult.

  Náš tip: MU fandí e-learningu. Při psaní seminárek a později i bakalářských a diplomových prací jistě oceníte poznatky z kurzů Akademické psaní (ESF), Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi (obojí FF) či procvičování angličtiny v kurzu Angličtina on-line (PdF).

 • 3. Moderní forma organizace studia díky Informačnímu systému MU

  Zatímco dříve se o výhodné termíny seminářů a zkoušek bojovalo perem a tvrdými lokty, dnes si vystačíte s kliknutím myší.

  MU má nejrozsáhlejší a nejpoužívanější studijní systém na vysoké škole v ČR, který umožňuje provádět úkony spojené se studiem přes internet, bez zbytečných papírů a front. Informační systém (IS) provozuje a vyvíjí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity od roku 1999. Systém je masivně využíván asi 30 000 přihlášenými uživateli denně z celkového počtu asi 44 000 aktivních osob na univerzitě. K provozu v tomto rozsahu bylo vyvinuto unikátní technologické řešení. Systém získal prestižní ocenění odkaz do nového oknaISA Award 2009 a odkaz do nového oknaEUNIS Elite Award 2005.

  Díky Informačnímu systému byly na MU zrušeny papírové indexy a k veškeré agendě spojené se studiem mají studenti přístup on-line. Bez front a papírování si tak studenti mohou podat přihlášku ke studiu, zapsat se do semestru, sestavit rozvrh, zjistit známky, nebo požádat o kolej či stipendium.

  IS MU také nabízí zázemí pro moderní e-learningové metody. Spousta studijních materiálů je k dispozici kdykoli elektronicky, se spolužáky i vyučujícími můžete diskutovat v tematických diskusních fórech a výsledek zkoušky se díky odpovědníkům nebo počítačově vyhodnocovaným archům dozvíte za několik desítek minut.

 • 4. Brno je rájem pro studenty

  Ne nadarmo se Brnu přezdívá Univerzitní město – přibližně 20 % jeho obyvatel tvoří během akademického roku vysokoškolští studenti.

  Na kompaktní ploše s široce dostupným dopravním systémem, neustále se rozvíjející infrastrukturou pro cyklistiku a in-line bruslení a se spoustou relaxačních zelených ploch Brno nabízí bohaté možnosti kulturního vyžití v divadlech, muzeích, galeriích, kinech, klubech, sportovních centrech – a v neposlední řadě je také vstupní branou do vinařského regionu. Každoročně jsou ve městě pořádány kulturní akce, festivaly (např. přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis) a také významné sportovní podniky (Grand Prix silničních motocyklů).

  Studium v Brně je mimo toto všechno spojeno s přijatelnými životními náklady.

  Podívejte se také, jaké služby studentům nabízí přímo Masarykova univerzita.

 • 5. Zahraniční pobyty po celém světě

  S nabídkou možností studia zahraničí se klidně může stát, že toho za hranicemi odstudujete víc než v Brně.

  Masarykova univerzita vyšle každý rok do zahraničí kolem 1000 studentů. Má partnerské školy v zemích po celém světě. Vycestovat do zahraničí se dá na krátkodobé stáže i semestrální až roční pobyty s různými programy, např. ERASMUS+, CEEPUS, ISEP a mnoha dalšími.

  Široká nabídka škol včetně exkluzivních programů ve spojení s lukrativní výší stipendií a individuálním přístupem k plnění studijních povinností v zahraničí dělá MU v českých podmínkách naprosto jedinečnou.

  TIP: Více informací naleznete na webu odkaz do nového oknaCentra zahraniční spolupráce.

 • 6. Výborné uplatnění absolventů v praxi

  Studentský život jednou skončí, Masarykova univerzita však se svými absolventy zůstává dál. A to nejen aktivitami pro absolventy.

  Univerzita prostřednictvím průzkumů mezi studenty a absolventy pravidelně sleduje jak spokojenost se studiem, tak uplatnitelnost v zaměstnání a praktickém životě. Zhruba polovina studentů Masarykovy univerzity pravidelně získává práci ještě před dokončením studia a podíl nezaměstnaných absolventů po jednom až dvou letech od ukončení studia je nižší než 2 %. Více než čtyři pětiny absolventů pak hodnotí své zaměstnání jako perspektivní.

  odkaz do nového oknaPodrobné statistické údaje o uplatnění absolventů naleznete aktuálně v publikaci odkaz do nového oknaUkončení studia na MU - ohlédnutí a perspektiva 2010 (PDF). Podívejte se také na další odkaz do nového oknaaktivity pro absolventy MU.

 • 7. Tradiční v novém: unikátní kampus a rekonstruované budovy

  Masarykova univerzita sice oslavila 95 let, ale rozhodně to neznamená, že by se za tu dobu nezměnila.

  Masarykova univerzita prochází obdobím dynamického rozvoje, který je provázen významným budováním její infrastruktury. Dokladem toho je unikátní projekt v rámci českého vysokého školství – nový moderní výukový a výzkumný areál Univerzitní kampus Bohunice. Kampus poskytuje zázemí pro 5000 studentů a 1000 pedagogů. Kromě toho univerzita do r. 2008 provedla rozsáhlé rekonstrukce a modernizace svých historických objektů v centru Brna. Byla upravena významná část historických budov univerzity (Morfologické centrum v kampusu, budova fakulty sociálních studií, areál přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici, posluchárny fakulty informatiky). Univerzita také obnovila technologickou infrastrukturu budov, rekonstruovala výukové, laboratorní a další vnitřní prostory fakult a modernizovala vybavení laboratoří, studoven a knihoven.

  Rekonstrukce a modernizace pokračuje i na dalších místech v Brně. Nové laboratoře vznikají díky Centru experimentální, systematické a ekologické biologie a třeba právě vy budete využívat zázemí nového podnikatelského inkubátoru pod záštitou CERIT Scientific Cloud. Nové budovy již vyrostly pro fakultu informatiky a filozofickou fakultu, modernizace se dočkaly také pedagogická a právnická fakulta.

 • 8. MU je uznávaná výzkumná univerzita

  Masarykova univerzita nejen udržuje krok s nejnovějším vývojem, ale snaží se i udávat tempo.

  Masarykova univerzita patří díky koncepci svých aktivit a jejich účinnému propojení mezi výzkumně orientované vysoké školy. Nejlépe to dokládáúzké sepětí vědy a výzkumu s výukou v doktorských i magisterských studijních programech, stejně jako množství úspěšně řešených projektů v nejrůznějších oborech. Výzkum se ovšem neomezuje jen na Českou republiku, vědci Masarykovy univerzity působí na všech kontinentech. Jedním z center výzkumu je od roku 2006 první česká polární stanice v Antarktidě, kde odborníci dlouhodobě zkoumají odledněné ekosystémy.

  TIP: Chcete vědět, za odkaz do nového oknajakými objevy stojí vědci z Masarykovy univerzity? Čtěte odkaz do nového oknaonline.muni.cz!

 • 9. ECTS Label a Diploma Supplement pro absolventy

  Na Masarykově univerzitě máte jistotu, že vaše studium bude uznáno v celé Evropě.

  Diploma Supplement, neboli dodatek k diplomu, je dokument popisující podstatu, úroveň, obsah a typ studia, které bylo absolvováno držitelem diplomu. Dodatek k diplomu je prostředkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničního vzdělání. Masarykova univerzita vydává Diploma Supplement všem svým absolventům bezplatně. Dodatek odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEEPES a obsahuje výpis všech vykonaných zkoušek včetně dosaženého hodnocení, tabulku předmětů absolvovaných během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Masarykova univerzita je nositelem Diploma Supplement Label.

  Masarykova univerzita je také jako jedna z mála českých vysokých škol držitelem ECTS Labelu. Studijní programy na MU tedy splňují náročná kritéria pro uznávání částí studia v rámci EU.

 • 10. Devět fakult, jedna univerzita. Moje univerzita.

  Přes 40 tisíc studentů přináší obrovskou různorodost dovedností, talentu a zájmů. Přesto je mnoho příležitostí, kdy se studenti napříč fakultami spojují v jeden univerzitní hlas a hrdě nosí na hrudi nápis Moje univerzita. Ať už se jedná o hokejový souboj univerzit v po střechu zaplněné extraligové hale (MU vs. VUT), o studentský majáles s přehlídkou studentských spolků, o filmový festival s vlastními filmy nebo internetové studentské rádio. Nově k setkávání a sjednocování studentů i pedagogů Masarykovy univerzity přispívá také unikátní znovuotevřený prostor univerzitního kina Scala v centru města. Staň se také součástí této velké rozmanité komunity.