Historické kalendárium

1962Na Přírodovědecké fakultě zřízena katedra numerické matematiky
1964Zřízeno oddělení matematických strojů při katedře numerické matematiky (vedoucí oddělení doc. Jiří Hořejš)
1968Na činnost oddělení matematických strojů navázala samostatná katedra matematických strojů. Zřízeno vědeckometodické středisko pro výpočetní techniku při katedře matematických strojů
1970Sloučením katedry numerické matematiky s katedrou matematických strojů vznikla katedra aplikované matematiky
1974Zahájena výuka oboru Informatika na Přírodovědecké fakultě
1979Zřízen celouniverzitní Ústav výpočetní techniky, jeho prvním ředitelem se stal doc. Jiří Hořejš
1987Zřízeno oddělení matematické informatiky katedry aplikované matematiky
1989Zřízena katedra matematické informatiky
1993Zřízena samostatná Sekce informatiky Přírodovědecké fakulty
Komise pověřená rektorem E. Schmidtem vypracovala návrh na zřízení Fakulty informatiky
1994Zřízena Fakulta informatiky, jejím prvním děkanem se stal doc. Jiří Zlatuška
1995Přechod fakulty na kreditní systém studia Slavnostní promoce prvního čestného doktora Fakulty informatiky Donalda Ervina Knuta, profesora Stanfordovy univerzity. Pořádána mezinárodní konference Gödel 96, věnovaná Kurtu Gödelovi, významnému logikovi brněnského původu
1996První ples Fakulty informatiky. Fakulta se přestěhovala do svého areálu na ulici Botanické 68a.
1999Ukončena rekonstrukce areálu Botanická 68a pro potřeby fakulty
2003 -2004Rekonstrukce a dostavba přednáškových sálů
2007Fakulta získala své insignie (autor Jaromír Gargulák)