Akademický senát fakulty

Historie předsedů Akademického senátu fakulty

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (od roku 2015)

doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (2015)

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (2012 - 2015)

doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. (2011 - 2012)

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (2009 - 2011)

doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. (2006 - 2008)

doc. PhDr. Karel Pala, CSc. (1998 - 2006)

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (1994 - 1998)