PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Photo not published

 

Identifikace osoby
 • Iva Šmídová narozena 12. 7. 1973 v Brně vdaná, dvě děti
Pracoviště
 • obor genderová studia, katedra sociologie FSS MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka, vedoucí oboru (2005-2009)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: vědecká průprava, sociologie, PhDr. a PhD., Jiní muži. Alternativní životní dráhy mužů v České republice. FSS MU v Brně
 • 1997: vysokoškolské studium, sociologie - anglický jazyk a literatura, Mgr., Nová mužství. FF MU v Brně
 • 1991: gymnázium, Slovanské námětí 7 v Brně
Vybrané publikace
 • HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ, Voldemar KOLGA a Dag BALKMAR. Studying Men’s Violences: Some Key Methodological Principles in Developing a European Research Framework. MSC - Masculinities and social change, Barcelona, Španělsko: Hipathia Press, 2013, roč. 2, č. 1, s. 82-115. ISSN 2014-3605. URLinfo
 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Hubert WIERCINSKI. 3rd Annual Health in Transition Conference: Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s). 2013. tematická mezinárodní konference spolupořádaná FSS MU a Institutem etnologie Varšavské univerzityinfo
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů; místopředsedkyně pracovní skupiny Muži a genderová rovnost. : Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, 2013. seznam členek a čelnů Radyinfo
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Desired and Required Childbirth: the Doctors View. In Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s). The 3rd Annual Health in Transition Conference. 2013. webové stránky konference, program, abstrakta, seznam účastníků ke staženíinfo
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Medical Childbirth Made in the Czech Republic: Required and Desired Practices. In British Sociological Association (BSA) Medical Sociology Group 45th Annual Conference 2013. 2013. webová stránka konference s odkazy na program, abstrakta apod.info
 • HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Gunilla BJERÉN, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ a et. AL. Studying Men´s violences in Europe. Towards a Research Framework. 1. vyd. Orebro: Orebro university, 2013. 140 s. Centre for Feminist Social Studies. ISBN 978-91-7668-985-1. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Marcela LINKOVÁ. Hraniční práce ve feministických studiích. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012; ISSN 1213-0028. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. s. 1-114, 114 s. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů. : Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, 2012. URLinfo
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. “Boys with the toys”. Hegemonies of Men over Reproduction: Biomedical Childbirth Made in Czech Republic. In The Second ISA Forum of Sociology Social justice and democratization Buenos Aires, Argentina August 1-4, 2012. 2012. URLinfo
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Nepřerušený zápas o ženská těla (recenze Dudová, Radka. 2012. Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 4 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 8 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Kateřina LIŠKOVÁ a Lucie JARKOVSKÁ. 2. konference českých a slovenských > feministických studií: Feministická studia na hranici. 2011. URLinfo
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations? In Rašticová, M. et al (eds.) Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 164-173, 10 s. English Books. ISBN 978-80-7204-775-8. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Childbirth, authoritative knowledge in reproductive medicine and masculine hegemony. In Alp Biricik and Jeff Hearn. GEXcel Work in Progress, Volume XV. 1. vyd. Linkoping: Linkoping University, 2011. s. 167-174, 8 s. ISBN 978-91--7519978-8. URLinfo
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. „Postav dům…“: Česká rodinná odysea – začátek. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2011, roč. 8, č. 4, s. 105-123. ISSN 1214-813X. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Project information: A sociological analysis of current reproductive medicine in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: CASA, Praha, 2011. 4 s. CARGO-Journal for Cultural and Socia Anthropology. ISSN 1212-4923. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. 1. vyd. New York, London: Routledge, 2009. s. 193-206, 14 s. Routledge Research in Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 4, s. 707-726. ISSN 0038-0288. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Klára JANOUŠKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44 (2008), č. 1, s. 23-53. ISSN 0038-0288. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy. In Pečovatelská otcovství: zkušenost a genderové vztahy. 1. vyd. Brno: knihovnicka.cz, 2008. s. 4-89, 86 s. neuvedeno. ISBN 978-80-7399-406-8. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Zmiana pojecia meskosci w Czechach? O mezczyznach przyjaznych dzieciom i srodowisku. In Tozsamosc i obywatelstwo w spoleczenstwie wielokulturowym. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. s. 283-297, 15 s. neuvedeno. ISBN 978-83-01-15517-9. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství u porodu. Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5., 1., s. 11-34. ISSN 1214-813X. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 9, č. 2, s. 22-28. ISSN 1213-0028. info
 • VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Gender Segregation in the Labour Market Placed in the Context of Educational Segregation: Cross-National Comparison. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 39, č. 3, s. 214-244. ISSN 0049-1225. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelské otcovství: rodinné strategie pro skloubení linií životní dráhy. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 155-169, 15 s. neuvedeno. ISBN 978-80-903086-6-4. info
 • VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: SoÚ AV ČR, 2007, roč. 8, č. 2, s. 43-52. ISSN 1213-0028. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch Ltd, 2006. s. 219-230, 12 s. social policy. ISBN 1-86177-042-1. info
 • HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG a Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 117-135, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Kritická mužská studia. In Valdrová, Jana: Gender a společnost, Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 59-70, 12 s. edice nespecifikována. ISBN 80-7044-808-3. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. "Active fatherhood" - mezinárodní seminář (Dánsko - Dr. Svend Aage Madsen, Slovensko, ČR). 2004. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Rodiny, kde pečují otcové. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 10-12. ISSN 1213-0028. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. "Matkové". In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 157-176, 19 s. ISBN 80-86598-61-6. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men in the Czech Republic (According to Different Men). In Men in the Global World: Integrating Post-Socialist Perspectives. 1. vyd. Helsinki, Finsko: Kikimora Publishers, 2003. s. 159-175. ISBN 952-10-1308-7. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži v České republice podle Jiných mužů. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 7/2002, č. 7, s. 89-117. ISSN 1212-365X. info

Last update: 7. 3. 2011