Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (OC, LA, LD, ME, OE)

Program mnohostranné mezinárodní spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (OC) – vědecká spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

Program zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí. Členy programu jsou jednotlivé státy, nikoliv instituce. Projekty řešené pod programem COST jsou financovány zásadně z národních zdrojů.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na fakultě

Metodické řízení