Detail projektu

 

Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku (Inovace sociální informatika)

Kód projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0184
Období řešení:1/2011 - 12/2013
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta informatiky
Řešitel na MU:doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Člen realizačního týmu:prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaNárodní rada osob se zdravotním postižením ČR
odkaz do nového oknaPsychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Anotace

Cílem projektu je inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Masarykově univerzitě o nové, velmi aktuální a společensky důležité obory, zahrnované do oblasti označované jako Sociální informatika. Projekt je zaměřen na studenty se zájmem o současné informační technologie, otázky související s dopadem informačních technologií ve společnosti, s vytvářením informační společnosti, a související problematiku. Nově zavedené a inovované předměty (celkem 18 předmětů) budou studentům prezentovat sociální rozměr rozvoje informačních technologií v naší současné společnosti, problémy související s tímto vývojem a nové perspektivní oblasti výzkumu a aplikací. Předměty budou podporovány s využitím současných informačních technologií pro podporu výuky, s využitím e-learningu a multimediálních přístupů, a budou s podporou partnerů projektu zavedeny a vyučovány tak, aby reprezentativně pokryly oblast odpovídající současnému stavu výzkumu v oboru Sociální informatiky.