Detail projektu

 

CERIT Science Park (CERIT-SP)

Kód projektu:EA 5.1PP04/020
Období řešení:1/2011 - 7/2015
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta informatiky
Řešitel na MU:Roman Čermák, M.Sc., MBA
Člen realizačního týmu:RNDr. Lenka Bartošková
Ing. Tomáš Knotek
Ing. Valerie Kubátová
WWW stránky projektu:odkaz do nového oknahttp://www.cerit.cz/cs/cerit-sp/
Anotace

Náplní projektu CERIT Science Park je vybudování vědeckotechnického parku (VTP) a podnikatelského inkubátoru (PI) specializovaného na oblast ICT. Projekt bude za zvýhodněných podmínek poskytovat prostory, odborné poradenské služby a outsourcing firemních procesů jak pro interní, tak externí firemní subjekty. Dále bude provozovatel a umístěné firmy podněcovat transfer znalostí a technologií mezi akademickou sférou a trhem prostřednictvím již zřízeného Centra pro transfer technologií MU. V rámci projektu budou realizovány Podporované aktivity a) a c) směřující ke splnění cíle podporovat zakládání subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb a dále podporovat zakládání, činnost a další rozvoj podnikatelských inkubátorů. Tento cíl bude realizován prostřednictvím tří základních nástrojů: (a) zřízení vědeckotechnického parku, v jehož rámci budou podpořeny inovační firmy v sektoru ICT, (b) zřízení podnikatelského inkubátoru zaměřeného na sektor ICT a (c) spoluprací s existujícím Centrem transferu technologií Masarykovy univerzity. Bližší informace o projektu naleznete na uvedených www stránkách.