Detail projektu

 

Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy

Kód projektu:MSM0021622419
Období řešení:1/2005 - 12/2011
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Výzkumné záměry -
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta informatiky
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
Další fakulta/pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Člen realizačního týmu:prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav výpočetní techniky
Další řešitel na MU:prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Obor:IN - Informatika (I - Informatika)
Publikace/Výsledky:více
Klíčová slova:distribuovaně a paralelně pracující systémy
Anotace

Rozpracování teoretických základů a vývoj metod pro efektivní výstavbu a analýzu rozsáhlých, komplexních, rozšiřitelných, vysoce spolehlivých a bezpečných souběžných systémů a pro efektivní využití výpočetního a komunikačního potenciálu velkých, distribuovaně a paralelně pracujících systémů tvořených heterogenními i homogenními sítěmi výpočetních zdrojů. Výzkumné a vývojové aktivity se soustředí na využití paralelních a distribuovaných výpočetních systémů k řešení výpočetně enormně náročných úloh a na zpracování extrémně velkých objemů distribuovaných dat, dále na vývoj automatizovaných metod pro analýzu, verifikaci a validaci těchto systémů, na výzkum nových prostředků kvantového paralelismu a přístupů vedoucích ke kombinaci paralelních a distribuovaných technik k řešení výpočetně těžkých problémů s využitím nového paradigmatu tvorby rozlehlých výpočetních sítí typu GRID, speciálně v oblasti automatické analýzy důležitých multidimenzionálních biomedicínských dat získaných pomocí optické mikroskopie.