Detail projektu

 

Inovace bakalářského a magisterského studijního oboru Bioinformatika ve směru Systémová biologie

Kód projektu:CZ.1.07/2.2.00/07.0464
Období řešení:6/2009 - 5/2012
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta informatiky
Řešitel na MU:prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
Člen realizačního týmu:Mgr. Jana Bartáková
WWW stránky projektu:odkaz do nového oknahttp://www.fi.muni.cz/projects/inovace-bioinformatika.xhtml.cs
Anotace

Primárním cílem projektu je provedení inovativních změn ve studijním programu Aplikovaná informatika bakalářského i magisterského studia Fakulty informatiky, a to ve studijním oboru Bioinformatika. Cílem je rozšíření dosavadního pojetí oboru Bioinformatika ve směru systémové a výpočetní biologie. Inovovaný studijní program klade důraz na orientaci budoucích absolventů v moderní mezioborové problematice.