Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 78


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 78 records, displayed 61 - 78
Strojové učení, dobývání znalostí a detekce anomálií (SOC/0007/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:9/2016 - 2/2017
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Teorie her jako prostředek pro formální analýzu a verifikaci počítačových systémů (GA15-17564S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
TeXový interpret jazyka Markdown (MUNI/33/12/2015)
MU Investigator:Bc. Vít Novotný
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:12/2015 - 5/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
THALAMOSS - THALAssaemia MOdular Stratification System for Personalized Therapy of beta-Thalassemia (306201)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:11/2012 - 10/2016
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
THALAssaemia MOdular Stratification System for personalized therapy of beta-thalassemia (7E13011)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2013 - 10/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
more
The national infrastructure C4SYS - Centre for Systems Biology (LM2015055)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
Vizualizace a interaktivní prozkoumávání dynamického chování velkých molekulárních systémů (7AMB15AT018)
MU Investigator:RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh (MUNI/M/0846/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Vytvoření předmětu Seminář laboratoře adaptabilní výuky (MUNI/FR/1502/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Vývoj nástroje Symbiotic III (MUNI/33/09/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:7/2016 - 11/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Vývoj spolehlivých metod pro automatizovanou kvantitativní charakterizaci buněčné motility ve fluorescenční mikroskopii (GA16-03909Y)
MU Investigator:RNDr. Martin Maška, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Výzkum a vývoj inovativního zobrazovacího systému pro zpřesnění navigace invazivních chirurgických zákroků pomocí hyperspektrálního snímání obrazu (TA04010776)
MU Investigator:Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:9/2014 - 6/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Výzkum algoritmu pro hledání všech minimálních k-stranných řezů v grafu (MUNI/C/1367/2015)
MU Investigator:Bc. Ondřej Slámečka
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Výzkum v aplikované informatice na FI MU (MUNI/A/0892/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (MUNI/A/0935/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Získávání parametrů biologických modelů pomocí techniky ověřování modelů (GA15-11089S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Zlepšování podmínek pro působení významných akademických pracovníků MU (ROZV/08/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Zpracování velkých objemů dat v reálném čase (MUNI/FR/1568/2015)
MU Investigator:Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 78 records, displayed 61 - 78