Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 72


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 72 records, displayed 61 - 72
Vizualizace a interaktivní prozkoumávání dynamického chování velkých molekulárních systémů (7AMB15AT018)
MU Investigator:RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh (MUNI/M/0846/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Vytvoření předmětu Seminář laboratoře adaptabilní výuky (MUNI/FR/1502/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vývoj nástroje Symbiotic III (MUNI/33/09/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:7/2016 - 11/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Vývoj spolehlivých metod pro automatizovanou kvantitativní charakterizaci buněčné motility ve fluorescenční mikroskopii (GA16-03909Y)
MU Investigator:RNDr. Martin Maška, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Výzkum a vývoj inovativního zobrazovacího systému pro zpřesnění navigace invazivních chirurgických zákroků pomocí hyperspektrálního snímání obrazu (TA04010776)
MU Investigator:Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:9/2014 - 6/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Výzkum algoritmu pro hledání všech minimálních k-stranných řezů v grafu (MUNI/C/1367/2015)
MU Investigator:Bc. Ondřej Slámečka
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výzkum v aplikované informatice na FI MU (MUNI/A/0892/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (MUNI/A/0935/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Získávání parametrů biologických modelů pomocí techniky ověřování modelů (GA15-11089S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Zlepšování podmínek pro působení významných akademických pracovníků MU (ROZV/08/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Zpracování velkých objemů dat v reálném čase (MUNI/FR/1568/2015)
MU Investigator:Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 72 records, displayed 61 - 72