Publication details

 

Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích

Basic information
Original title:Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích
Author:Vladimír Šmíd
Further information
Citation:ŠMÍD, Vladimír. Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích. In Sborník krátkých referátů ze semináře SOFSEM '89. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. s. 69-72.Export BibTeX
@inproceedings{201495,
author = {Šmíd, Vladimír},
address = {Brno},
booktitle = {Sborník krátkých referátů ze semináře SOFSEM '89},
location = {Brno},
pages = {69-72},
publisher = {Univerzita J.E.Purkyně, Jednota československých matematiků a fyziků},
title = {Unifikace v sortovaných rovnostních teoriích},
url = {http://www.fi.muni.cz/~smid/sofsem.html},
year = {1989}
}
WWW:link to a new windowhttp://www.fi.muni.cz/~smid/sofsem.html
Type:Article in Proceedings