Publication details

 

Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky

Basic information
Original title:Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky
Authors:Jiří Hřebíček, Tomáš Pitner, Jaroslav Ráček
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Use of computers, robotics and its application
Type:Article in Proceedings