Publication details

 

Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky

Basic information
Original title:Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky
Authors:Jiří Hřebíček, Tomáš Pitner, Jaroslav Ráček
Further information
Citation:HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky. In Tvorba softwaru 99. Ostrava: VŠB - TU v Ostravě, 1999. 8 s. ISBN 80-85988-39-9.Export BibTeX
@inproceedings{346007,
author = {Hřebíček, Jiří and Pitner, Tomáš and Ráček, Jaroslav},
address = {Ostrava},
booktitle = {Tvorba softwaru 99},
language = {cze},
location = {Ostrava},
isbn = {80-85988-39-9},
publisher = {VŠB - TU v Ostravě},
title = {Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky},
year = {1999}
}
Original language:Czech
Field:Use of computers, robotics and its application
Type:Article in Proceedings