Publication details

 

Grafická specifikace souběžných systémů

Basic information
Original title:Grafická specifikace souběžných systémů
Author:David Šafránek
Further information
Citation:ŠAFRÁNEK, David. Grafická specifikace souběžných systémů. Brno: Masarykova universita, Fakulta informatiky, 2001. 68 s. Diplomová práce.Export BibTeX
@book{491770,
author = {Šafránek, David},
address = {Brno},
keywords = {concurrent systems; CCS; GCCS},
location = {Brno},
publisher = {Masarykova universita, Fakulta informatiky},
title = {Grafická specifikace souběžných systémů},
year = {2001}
}
Type:Monograph
Keywords:concurrent systems; CCS; GCCS