Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 352

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 352 records, displayed 51 - 80

 

BENEŠ, Nikola - DACA, Przemysław - HENZINGER, Thomas A. - KŘETÍNSKÝ, Jan - NIČKOVIĆ, Dejan.
Complete Composition Operators for IOCO-Testing Theory. In Proceedings of the 18th International ACM SIGSOFT Symposium on Component-Based Software Engineering. New York, NY, USA : ACM, 2015. ISBN 978-1-4503-3471-6, pp. 101-110. 2015, Montreal, Kanada.


more

 

FAHRENBERG, Uli - KŘETÍNSKÝ, Jan - LEGAY, Axel - TRAONOUEZ, Louis-Marie.
Compositionality for Quantitative Specifications. In The 11th International Symposium on Formal Aspects of Component Software - FACS 2014. Heidelberg Dordrecht London New York : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15316-2, pp. 306-324.


more

 

BRÁZDIL, Tomáš - CHATTERJEE, Krishnendu - CHMELÍK, Martin - FELLNER, Andreas - KŘETÍNSKÝ, Jan.
Counterexample Explanation by Learning Small Strategies in Markov Decision Processes. In Computer Aided Verification: 27th International Conference, CAV 2015. Cham : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-21689-8, pp. 158-177.


more

 

ČERVENÝ, Jan - MUELLER, Stefan - ŠAFRÁNEK, David.
CyanoNetwork workshop - Cyanobacterium in silico 2015. 2015. CZE, Brno. 28.1.2015 - 30.1.2015, Worldwide Activity.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MÍŠEK, Jakub - MYŠKA, Matěj.
Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. European Data Protection Law Review, Berlin, Brusel, Lexxion, Germany. ISSN 2364-2831, 2015, vol. 1, no. 2, pp. 137 - 139.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek.
Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17/2015, no. 2/2015, pp. 23-30.


more

 

BUKAČ, Vít - ŘÍHA, Zdeněk - NĚMEC, Lukáš - ŠŤAVOVÁ, Vlasta - MATYÁŠ, Václav.
DDoSaaS: DDoS jako služba. In IS2: From trends to solutions. Praha : Tate International, 2015. ISBN 978-80-86813-28-8, pp. 35-39. 2015, Praha.


more

 

RAMBOUSEK, Adam - HORÁK, Aleš.
DEBWrite: Free Customizable Web-based Dictionary Writing System. In Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Ljubljana/Brighton : Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd., 2015. ISBN 978-961-93594-3-3, pp. 443-451. 11.8.2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom.


more

 

PODROUŽKOVÁ, Helena - BEDÁŇOVÁ, Helena - TŘETINA, Martin - KORINEK, Josef - ŠTĚPÁNOVÁ, Radka - HRUŠKOVÁ, Jana - NĚMEC, Petr - KONEČNÝ, Tomáš - ORBAN, Marek.
Decrease in longitudinal strain in heart transplant recipients is associated with rejection. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc. ISSN 1213-8118, 2015.


more

 

SOKOL, Pavol - HUSÁK, Martin - LIPTÁK, František.
Deploying Honeypots and Honeynets: Issue of Privacy. In 2015 10th International Conference on Availability, Reliability and Security. : 2015. pp. 397-403. 2015, Toulouse.


more

 

OSOLSOBĚ, Klára - ŠMERK, Pavel - PALA, Karel - HLAVÁČKOVÁ, Dana.
Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Vyd. 1. Praha : ÚFAL MFF UK, 2015. ISBN 978-80-904571-9-5, pp. 42-46. 2015, Praha.


more

 

KRONTORÁD KOUTNÁ, Irena - ŠIMARA, Pavel - MATULA, Pavel - TESAŘOVÁ, Lenka - ŠALINGOVÁ, Barbara.
Derivation of human induced pluripotent stem cells and Advanced Methods of Image Processing. 2015.


more

 

VOKURKA, Jan - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Deriváty krevní plazmy v zubním lékařství Přehledové sdělení. LKS : Časopis České stomatologické komory, Praha, Česká stomatologická komora. ISSN 1210-3381, 2015, vol. 25, no. 3, 52–57-6 pp.


more

 

FAIT, Tomáš - HUDEČEK, Robert - KOPECKÝ, Pavel - OŽANA, Marek - KUDĚLKA, Hynek - TOMEŠ, Pavel - KŘÍŽ, Roman - DVOŘÁK, Vladimír - NOVÝ, Jan.
Diagnostika a léčba děložních myomů v ambulantní gynekologické péči. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2015, vol. 80/2015, no. 4, pp. 309-312.


more

 

IVANOVIČ, Mirjana - XINOGALOS, Stelios - PITNER, Tomáš - SAVIĆ, Miloš.
Different Aspects of Delivering Programming Courses: Multinational Experiences. In The 7th Balkan Conference in Informatics (BCI 2015). Vyd. 1. Craiova : ACM, 2015. pp. 37:1-37:7. 2015, Craiova.


more

 

TELEC, Ivo.
Digitalizace filmů. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 2015, vol. 23, no. 15/16, pp. 526-528.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek - HEJDUK, Karel - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠVANCARA, Jan - ORBAN, Marek - BRAT, Kristián - DUŠEK, Ladislav.
Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios s.r.o. ISSN 1213-810X, 2015, vol. 75, no. 1/2015, pp. 20-28.


more

 

TÓTH, Šimon - RUDA, Miroslav.
Distributed job scheduling in MetaCentrum. Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics. ISSN 1742-6596, 2015, vol. 608, no. 1, pp. 12025-12029.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLUBKOVÁ, Zuzana - SYNEK, Svatopluk.
Dry eye education and its assessment: an overview. 2015.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLOUBKOVÁ, Zuzana - SYNEK, Svatopluk.
Dry eye education and its assessment: an overview. 2015.


more

 

BUJNOŠKOVÁ, Eva - FOUSEK, Jan - MIKL, Michal.
Dynamics of functional brain networks: modularity and switching behavior. 2015.


more

 

NOVÁK, Svatopluk - SCHLIXBIEROVÁ, Iva.
Ebola - další kapitola v dějinách epidemií (1). Biologie - chemie - zeměpis, Praha, SPN. ISSN 1210-3349, 2015, vol. 24, no. 1, pp. 50 - 52.


more

 

NOVÁK, Svatopluk - SCHLIXBIEROVÁ, Iva.
Ebola - další kapitola v dějinách epidemií (2). Biologie - chemie - zeměpis, Praha, SPN. ISSN 1210-3349, 2015, vol. 24, no. 2, pp. 99 - 103.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - HRADILOVÁ, Tereza - STRAŽEVSKÁ, Eva - TURČÁNI, Pavel - ŠTOURAČOVÁ, Alena - JANKŮ, Petr - SKŘIČKOVÁ, Jana - GÁL, Roman.
Eclampsia as a cause of secondary non-obstructive central sleep hypoventilation. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2015, vol. 80, no. 1, pp. 16-19.


more

 

POUČOVÁ, Marcela.
Ecrire-signifie-il témoigner ou se faire comprendre ? Ferdinand Peroutka façe à la postérité. 2015.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - MERTA, Zdeněk - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis - předběžné výsledky. In Neurólogia pre prax - Suplemet 1. Vyd. 1. Bratislava : Solen s.r.o., 2015. p. 42-42. 2015, Bratislava.


more

 

VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Effect of colour filters on colour vision analysed by the Farnsworth-Munsell 100 Hue Test. 2015.


more

 

KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Effective remedies in immigration and asylum law – on the way of stronger harmonisation?. 2015.


more

 

DONNEZ, Jacques - HUDEČEK, Robert - DONNEZ, Olivier - MATULE, Dace - ARHENDT, Hans-Joachim - ZATIK, Janos - KASILOVSKIENE, Zaneta - DUMITRASCU, Mihai Cristian - FERNANDEZ, Hervé - BARLOW, David H. - BOUCHARD, Philippe - FAUSER, Bart C.J.M. - BESTEL, Elke - TERRILL, Paul - OSTERLOH, Ian - LOUMAYE, Ernest.
Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. Fertility and Sterility, New York, Elsevier Science Inc., USA. ISSN 0015-0282, 2015, vol. 103, no. 2, pp. 519-527.


more

 

JENSEN, Jonnas F. - LARSEN, Kim G. - SRBA, Jiří - OESTERGAARD, Lars.
Efficient Model Checking of Weighted CTL with Upper-Bound Constraints. International Journal on Software Tools for Technology Transfer (STTT), Springer-Verlag GmbH, The Nederlands. ISSN 1433-2779, 2015, vol. 2014, no. december, pp. 1-18.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 352 records, displayed 51 - 80